bip

Про університет

Старопольська Вища Школа була заснована у 2001 році на підставі рішення міністра національної освіти DSW-3-0145-33 / Eko / 2001. Університет внесений до реєстру університетів, що ведеться міністром народної освіти під № 199 та має правосуб’єктність. У перший рік функціонування в університеті навчалося 111 студентів.
З кожним роком кількість студентів збільшується і наразі досягає 3052. У 2001 році університет отримав назву Вищої Школи Управління Регіональною Економікою, а згодом його змінили на Вищу Школу Економіки, Туризму та Соціальних Наук. Завдяки динаміці розвитку університету та поєднання з традиціями Свентокшиського регіону та Старопольського Промислового Округу, нарешті було змінено назву на Старопольську Вищу Школу , яка діє дотепер.

Старопольська Вища Школа (StSW) у Кельцях проводить як трирічне навчання І-го ступеня (бакалавриат), 3,5-річне інженерне навчання, 2-річне навчання ІІ-го ступеня (магістерське), 5-річне магістерське навчання та аспірантуру, курси та навчання. Всі рівні навчання проводяться в системах стаціонарної (денної) та заочної форми. Наразі StSW, як частина незалежного рейтингу Перспективі та Речі Посполитої, здобула звання найкращого приватного магістерського університету у Свентокшиському регіоні.


Старопольська Вища Школа – це динамічно розвиваючий академічний центр, який наразі має 3 вітчизняні філії (Kельці, Mисленіці, Бохня) та 2 закордонні відділення (Луцьк, Україна та Дублін, Ірландія). Старопольська Вища Школа – це міжнародний університет, який робить акцент як на теоретичній, так і на практичній освіті. Щорічно приблизно 100 студентів виїжджають у рамках програми Erasmus Plus на навчання за кордоном та на стажування у 58 університетах та установах-партнерах. Іспанія, Греція, Словаччина, Німеччина, Чехія та Італія – ​​найбільш часто обрані напрямки. У рамках програм обміну студентами наші студенти можуть пройти частину своєї освіти у США.


Старопольська Вища Школа активно співпрацює з місцевою громадою та органами місцевого самоврядування. Нашим пріоритетом є розробка навчальних програм, адекватних потребам місцевого та світового ринку праці. Практичне навчання здійснюється через практичні заняття та професійні практики. Ця освіта дозволяє перевірити раніше набуті знання, розвиває професійні навички та вчить застосувати знання та вміння на практиці. В інтересах постійного вдосконалення якості освіти була розроблена Внутрішня система якості освіти. Основна мета внутрішньої системи забезпечення якості університету – формувати культуру якості в університетському середовищі та прагнути досягти високого рівня якості освіти, щоб відповідати очікуванням студентів та роботодавців та підвищити конкурентоспроможність університетів на ринку послуг вищої освіти (відповідно до припущень, висловлених у місії університету ,( вітчизняні та іноземні).

Старопольська Вища Школа отримала такі нагороди та відзнаки:

  • Міжнародна премія туризму
  • Один із найкращих приватних магістерських університетів у Свентокшиському регіоні за рейтингом Перспективи та Речі Посполитої
  • Лідер регіону в категорії «Наука»
  • Премія за інтернаціоналізацію ВУЗ-у