bip

Маркетинг та електронний бізнес

Доступна у містах

Місія напрямку

Підготовка випускників до використання цифрових технологій та Інтернету в широкому розумінні Інтернет-бізнесу як відповідь на потреби європейського та польського ринку.

В результаті місії, наслідком навчального процесу в цій галузі є вміння використовувати знання, методи та аналітичні інструменти для ефективних операцій в Інтернеті та в широкому розумінні електронному бізнесі.


Організація навчання

Навчання триває шість семестрів, як у денній, так і в заочній формах. Навчання має великий практичний профіль – це означає велику частину практичних занять у навчальному плані: практики, лабораторія, практичні заняття, семінари.

Навчання закінчуюється екзаменом. Студенти отримують ступінь бакалавра.,


Продовження навчання

Випускники першого ступеня можуть продовжувати навчання на ступінь магістра по спеціальності „Маркетинг та електронний бізнес” або в суміжних , таких як: Економіка, Менеджмент, Маркетинг тощо.


Що ви отримуєте, вивчаючи маркетинг та електронний бізнес на Старопольській Вищій Школі:

 • доступ до сучасних знань,
 • заняття з фахівцями,
 • навчання, орієнтоване на розвиток творчості та навичок
 • розвиток соціальних компетентностей: робота в групах, підвищення ефективності комунікативних навичок, формування самооцінки тощо,
 • можливість пройти стажування в компаніях Малопольщі,
 • можливість пройти стажування закордоном за програмою Erasmus Plus.

Спеціальності

Інтернет-маркетинг

Мета

Метою навчання за спеціальністю є здобуття фахових знань про можливості використання Інтернету в маркетинговій діяльності та вивчити правила Інтернет-ринку. Програма навчання передбачає також здобування практичних навичок, які дозволяють використовувати вміння, характерні для інтернет-маркетингу та формувати маркетингову стратегію компанії у віртуальному середовищі.

Випускник матиме знання та навички щодо методів та прийомів використання Інтернету в маркетинговій діяльності на підприємствах, що працюють в різних галузях економіки.Спеціальність готує студентів до розробки та проведення рекламних кампаній в Інтернеті, управління всією діяльністю в галузі інтернет-маркетингу, проведення досліджень в онлайн-середовищі, а також аналіз та дослідження Інтернету.

Для кого?

Спеціальність адресована всім, хто хоче працювати в компаніях, корпораціях, неприбуткових організаціях, адміністрації на посадах, пов’язаних з маркетинговою діяльністю з використанням Інтернету. Також особам, які планують вести індивідуальний бізнес, пропонуючи маркетингові послуги в Інтернеті.

Практичний вимір освіти

Ви здобудете знання з:

 • управління
 • маркетинг,
 • підприємництво та інновації,
 • аналіз бізнес-моделі,
 • комп’ютерні програми з аналізу бізнесу та електронного бізнесу,
 • маркетингове дослідження,
 • соціологія та реклама ЗМІ,
 • управління мережевими проектами,
 • дизайн та управління веб-сайтами,
 • ділове спілкування,
 • діяльність інтернет-магазинів та веб-сайтів.

Ви розвиваєте та вдосконалюєте свої практичні навички в:

 • програмуванні та реалізаціі маркетингової діяльності в Інтернеті,
 • використання Інтернету для продажу та спілкування з клієнтами,
 • програмування маркетингових кампаній в Інтернеті,
 • налагодження контактів та лояльності з клієнтами,
 • створення брендів та PR в Інтернеті,

Карєрні перспективи

Випускники знаходять роботу в:

 • інтерактивні агенції,
 • сторінках веб та ініших, що працюють в мережі,
 • консалтингових компаніях,
 • відділах маркетингу компаній різних галузей,
 • установах державного сектору,
 • некомерційних організаціях.

Випускники займають посаду фахівців у галузі інтернет-маркетингу. Набуті знання та навички також дозволяють вам створити і вести власний бізнес.

Електронна комерція в Інтернеті

Мета

Метою навчання за спеціальністю – здобути спеціалізовані знання в галузі електронної комерції, дізнатися про управління збутом на різних ринках. Спеціальні предмети, такі як електронний бізнес та комп’ютерні програми в електронному бізнесі, будуть розроблені для поглиблення знань студентів, про можливості та використання цих програм в електронному бізнесі. Програма навчання передбачає також придбання практичних навичок, що дозволяють використовувати інструменти, характерні для електронної комерції, та формулювати стратегії для побудови відносин у віртуальному середовищі.

Для кого?

Спеціальність адресована всім, хто хоче працювати в компаніях та на посадах, пов’язаних з торгівлею в Інтернеті та в інших організаціях, де важливо будувати ефективні стосунки з клієнтами в Інтернеті. Також для осіб, які планують індивідуальну ділову діяльність за допомогою Інтернету.

Практичний вимір освіти

Ви здобудете знання з:

 • управління,
 • маркетинг,
 • підприємництво та інновації,
 • аналіз бізнес-моделі,
 • комп’ютерні програми з аналізу бізнесу та електронного бізнесу,
 • електронний бізнес,
 • управління електронним бізнесом,
 • управління мережевими проектами,
 • дизайн та управління веб-сайтами,
 • спілкування в електронному бізнесі,
 • діяльність інтернет-магазинів та веб-сайтів.

Ви розвиваєте та вдосконалюєте свої практичні навички з:

 • програмування та впровадження електронної комерції,
 • використання Інтернет-інструментів для продажу та спілкування з клієнтами,
 • створення та управління інтернет-магазинами та веб-сайтами,
 • налагодження контактів та лояльності з клієнтами,
 • безпека в електронній економіці.

Кар’єрні перспективи

Випускники навчання знаходять роботу в:

 • інтерактивних агенціях,
 • сторінках веб та ініших, що працюють в мережі,
 • консалтингових компаніях,
 • відділах маркетингу компаній різних галузей,
 • установах державного сектору,
 • некомерційних організаціях.

Випускники займають посаду спеціаліста у галузі електронної комерції та контакту із клієнтами. Набуті знання та навички дозволяють вам створити і вести власний бізнес.