bip

Економіка

Доступна у містах

Місія напрямку

Пропозиція адресована людям, зацікавленим у розширенні та поглибленні своїх знань – щодо навчання на першому ступені – в галузі економіки та управління фінансовими, людськими та матеріальними ресурсами. Результатом навчального процесу є здатність використовувати передові аналітичні методи для вивчення економічних явищ і процесів і моделювати їх перебіг у мікро- та макроекономічному масштабі в умовах економіки, відкритої для міжнародної конкуренції.

Результатом навчального процесу є підготовка до розробки проектів, надання консультаційних послуг та прийняття раціональних рішень щодо придбання та використання ресурсів суб’єктами приватного та державного секторів – у країні та за кордоном. Навчання готує студентів до роботи в різних секторах і сегментах європейського ринку та до самостійного ведення бізнесу. Випускник готується до навчання третього циклу (докторантура).

Організація навчання

Навчання триває чотири семестри, як на  денній, так і заочній формах. Навчання має практичний профіль – це означає велику частку практичних занять у навчальному плані: практикуми, лабораторії, заняття, семінари та стажування за кордоном. Закінчуюється навчання підготовкою магістерської роботи та дипломним іспитом. Студенти отримують диплом магістра.

Продовження навання

Випускники другого ступеня навчання можуть продовжити навчання в докторантурі в галузі економіки або суміжних галузях або в аспірантурі.

Що ви отримуєте, вивчаючи економіку в САПН

  • доступ до актуальних знань,
  • практичні заняття,
  • освіта, орієнтована на навички та розвиток творчості,
  • розвиток соціальних компетенцій: робота в групах, підвищення ефективності комунікативних навичок, формування самооцінки тощо,
  • можливість стажування у вітчизняних компаніях,
  • можливість проходження практики та стажування за кордоном за програмою Erasmus Plus.

Результати навчання у вибраному полі     Завантажити

Спеціальності

Економіка управління та державного сектора

Мета

Метою магістерського навчання за спеціальністю: Економіка управління та державного сектору є навчання випускників, підготовлених у сфері основних проблем функціонування державного та економічного управління, беручи до уваги відповідні правові та економічні знання та знання суспільства, особливо пов’язані з функціонування організацій і людських спільнот.

Предмети, які реалізуються в рамках лекцій, вправ та практичних занять у рамках цієї спеціалізації, включають: економіку місцевого самоврядування, регіональну політику Європейського Союзу, підприємства державного сектора, адміністративне право, регіональний економетричний аналіз, методи оцінки проектів, ринок нерухомості.

Дисципліни викладають досвідчені викладачі з досвідом навчання та науковими досягненнями, а також працівники органів державного управління та місцевого самоврядування.

Для кого?

Пропозиція навчання адресована особам, які хочуть працювати або зацікавлені у виконанні управлінських функцій у сфері державного та місцевого самоврядування та недержавних установ.

Практичний вимір освіти

Програма спеціальності включає такі питання, як: основи функціонування регіональної економіки; соціально-економічна політика; економіка міст і регіонів, економічні системи та їх еволюція, управління комунальною власністю; управління в громадських організаціях; аналіз державної служби; господарське право; адміністративна процедура, економіка євроінтеграції. Засвоєння матеріалу в цій галузі дозволяє, серед іншого, досягти таких результатів навчання, як: розуміння соціальних механізмів, що стосуються секторів економіки та економічних інститутів на рівні країни та Європейського Союзу; ознайомлення з нормами та правилами, які організовують функціонування соціально-економічних структур та інститутів у національній економіці, знання про економічну рівновагу та дисбаланс, зміни, причини, перебіг та наслідки їх виникнення.

Професійна перспектива

Випускник спеціалізації готовий працювати в різних установах державного сектору, державних адміністраціях, офісах нерухомості, обласних управліннях, міських і районних офісах, у секторі неурядових організацій, він також може знайти роботу в приватному компаній як керівник та спеціаліст, який займається діяльністю у сфері банківської справи, фінансів та страхування.

Економіка та менеджмент на транспорті, експедиції та логістиці

Мета:

Навчання за спеціальністю «Економіка і менеджмент на транспорті, експедиції та логістиці» відповідає сучасним тенденціям і змінам у здійсненні матеріального постачання, виробництва та розподілу продукції. Збільшення торговельного обміну та міжнародного співробітництва викликає зростання попиту на спеціалістів, які можуть поєднувати процеси переміщення продукції з економічними та інформаційними процесами.

Для кого?

Спеціалізація адресована людям, зацікавленим в отриманні знань, навичок і соціальних компетенцій у сфері виявлення та оцінки проблем, пов’язаних з діяльністю транспортних, експедиторських і логістичних компаній.

Практичний вимір освіти:

Випускник цієї спеціалізації під час виконання навчальної програми отримає практичні знання в галузі економіки транспортних послуг та набуде навичок виявлення та оцінки проблем, пов’язаних з діяльністю транспортно-логістичних компаній на ринку, а також аналізу та інтерпретація логістичних витрат для цілей прийняття рішень та проектування та оптимізація логістичних процесів. Випускник матиме поглиблені економічні знання в області специфіки функціонування та управління транспортними компаніями щодо, серед іншого, ідентифікувати та використовувати на практиці транспортні технології, рішення в транспортних системах у транспортуванні людей, тварин та речей (зокрема харчових продуктів та охолоджених продуктів), а також ідентифікувати та використовувати на практиці методи та завдання координації та інтеграції в логістичних системах.

Професійна перспектива:Навчальний план дозволить випускнику спеціалізації набути знань і навичок, необхідних для отримання сертифіката професійної компетентності в автомобільному транспорті (відповідно до статті 38a(2) Закону від 6 вересня 2001 року про автомобільний транспорт). Міждисциплінарний характер цієї спеціалізації дозволить випускнику працювати в різних суб’єктах господарювання, в тому числі, насамперед, пов’язаних з автомобільним і залізничним транспортом, внутрішнім і зовнішнім експедируванням, громадським транспортом, туризмом, а також тих, що здійснюють внутрішні перевезення. Випускник цієї спеціалізації зможе працевлаштуватися, зокрема, в економічних відділах та дирекціях виробничих і комерційних підприємств, а також в установах, що працюють у сфері транспорту та логістики. Вони також будуть готові до ведення власного бізнесу.