bip

Економіка – І ступінь

Доступна у містах

Місія напрямку

Пропозиція спрямована для осіб ,які зацікавлені у здобутті знань та навичок у галузі економічних наук.
ВУЗ готує фахівців за професією економіст – спеціаліст в галузі управління фінансовими, людськими та матеріальними ресурсами. Отримані знання, вміння та навички дозволяють влаштуватися на роботу на підприємствах, в організаціях та установах (державних та приватних) – головним чином на керівних посадах в країні та за кордоном.

Випускник отримує необхідні знання та навички для самостійного ведення бізнесу.

Може вільно пересуватися в європейському соціально-економічному просторі, добре підготовлений до подальшого навчання на магістерських студіях.

Ми пропонуємо студентам можливість навчання у Польщі та за кордоном. Завдяки багаторічній співпраці з іноземними партнерами наші студенти можуть стажуватися у Великобританії, Іспанії, Греції та інших місцях світу. Вміло поєднуємо проходження практик з вивченням іноземної мови.


Організація ВУЗ-у

Навчання триває шість семестрів, як у денній, так і в заочній формах. Велику увагу приділяється практичному профілю – це означає що дуже багато практичних занять є у навчальному плані: практики, лабораторія, практичні заняття, семінари та іноземні стажування. Навчання закінчується дипломною роботою. Студенти отримують ступінь бакалавра.


Продовження навчання

Випускники першого ступеня можуть продовжувати навчання в магістратурі на спеціальності Економіка або суміжних галузях, а також на рівні підвищення кваліфікаціі.


Що Ви, отримуєте вивчаючи економіку в Старопольській Вищій Школі

 • доступ до сучасних методів навчання,
 • навчання з практичими заняттями,
 • навчання яке спраямоване на особистий та інтелектуальний розвиток
 • розвиток соціальних компетентностей: робота в групах, підвищення ефективності комунікативних навичок, формування самооцінки тощо
 • можливість проходження стажування у вітчизняних компаніях
 • можливість проходження практик та стажування за програмою Erasmus Plus

Спеціальності

Управління процесами змін та Design Thinking

Мета

Метою навчання за цією спеціальністю є надання студентам знань, практичних навичків та базовий досвід, необхідний у галузі управління процесами та проектами на підприємствах. У навчанні використовуємо новітні концепції конкурентоспроможності та бізнес-моделі, головним чином Методології Дизайнерського Мислення. Ця метода створення інноваційних продуктів та послуг, заснована на глибокому розумінні проблем та потреб кінцевих споживачів. Що дозволяє створювати та впроваджувати інноваційні рішення, в тому числі у вигляді нових продуктів, інноваційних технологій, послуг, стратегій, процесів, освітніх програм та бізнес-моделей. Наші випускники готові працювати в бізнесі,в галузі освіти чи адміністрації, де використовуюється метода Дизайнерського Мислення, підтримують розвиток інновацій та шляхи її рішення.

Для кого?

Спеціальність адресована всім, хто хоче працювати у компаніях, корпораціях, фондах, школах та адміністрації на посадах, де зміни запрограмовані та впроваджені за допомогою інновацій,не шляхом наслідування та вдосконалення, а через реалізацію оригінальних рішень на основі визнаних потреб користувачів .

Практичний вимір освіти

Ви здобудете знання :

 • загальноекономічні, які використовуються в макроекономічній та мікроекономічній діяльності,
 • глобалізації та впливу міжнародних умов на економіку, ринок та прогрес,
 • спеціальні знання з питань фінансово-економічного аналізу та управління матеріальними ресурсами,
 • у підготовці та незалежному веденні бізнесу,
 • управління людськими ресурсами та співпраця з іншими учасниками економічних процесів,
 • сутність та значення інновацій у підвищенні конкурентоспроможності організації,
 • Методологія Дизайнерського Мислення.

Ви розвиваєте навички:

 • аналіз умов і перебігу економічних процесів
 • прийняття рішень щодо прийнятих бізнес-моделей та напрямків змін,
 • аналіз змін які відбуваються на ринку та потреби кінцевих споживачів продуктів і послуг,
 • програмування процесу змін,
 • використання Методології Дизайнерського мислення для визначення напрямків розвитку.

Професійна перспектива

 Після закінчення навчання ви знайдете роботу в:

 • компанії та корпорації, які орієнтовані на гнучку адаптацію до змін на ринку та потреби клієнтів,
 • власній компанії,яка створена на інноваційних ідеях, яка реагує на незаспокоєні потреби клієнтів,
 • установи місцевого самоврядування, що реалізують ідею розумних спеціалізацій,
 • установах бізнес-середовища, що пропонують послуги та консультації в галузі управління змінами,
 • навчальних закладах які зосередженні на впровадженні інноваційних методів навчання.

Бухгалтерський та фінансовий консалтинг

Мета

Метою навчання за спеціальністю – надати студентам знання, практичні навички та базовий досвід бухгалтерського обліку, який використовується у веденні бізнесу всіма підприємствами та іншими організаціями відповідно до польських та європейських норм про баланс та податкове законодавство.

Для кого?

Спеціальність адресована всім, хто хоче працювати в різних установах фінансового ринку та економічних організаціях, таких як: банки, бухгалтерії, пенсійні фонди, страхові компанії, підрозділи управління уряду та самоврядування, виробничі та сервісно-торгові підприємства, консалтингові компанії, фондові біржі .

Практичний вимір освіти

 • випускник володіє базовими знаннями у галузі сприйняття та вимірювання та методів оцінки, а також принципів документації та обліку активів, джерел фінансування та економічних подій в суб’єктах господарювання, у т.ч. у підрозділах сектору державних фінансів,
 • має загальні знання про форми та методи передачі фінансової інформації,
 • випускник знає основні принципи та механізми, а також специфіку управління фінансами суб’єктами господарювання та суб’єктами державного фінансування та домогосподарства та основні ризики, пов’язані з цією економікою,
 • знає основні методи, прийоми аналізу фінансового стану суб’єктів господарювання, методи, прийоми оцінки простих фінансових інструментів; процедури та прийоми перевірки та управління контролю, а також процедури, прийоми та інструменти аудиторських процедур,
 • володіє знаннями національного економічного права, включаючи балансове, фінансове, податкове, банківське та страхове право; знання про структуру фінансової та податкової системи.

Професійна перспектива

Вас приготують до роботи в:

 • управліннях та наглядових радах підприємств,
 • підрозділах обліку, витрат, контролю та внутрішнього контролю підприємств,
 • відділах економічних та фінансових аналізах, фінансових плануваннях, осередками управління ризиками,
 • банківських та страхових установах, брокерських фірмах, товариствах інвестиційних фондів, відкритих пенсійнійних фондів,
 • державних адміністраціях центрального та місцевого самоврядування, установах, що надають державні послуги (наприклад: освітні послуги, охорона здоров’я, громадський порядок), агенціях регіонального розвитку, фондових біржах,
 • інспекційних установах (податковий та митний контроль, регіональних податкових службах),
 • бухгалтерських офісах
 • консалтингових та аудиторських компаніях,
 • фінансових консультаційних компаніях,
 • податкових службах.

Готельно-ресторанна справа і Туризм

Мета

Метою навчання на І ступені (бакалавр), напрямку Готельно-ресторанний бізнес і Туризм, є здобуття знань про функціонування ринкової економіки та суб’єктів господарчих в умовах сильної конкуренції, з особливим акцентом на специфіку туристичної галузі, набуття здатності організовувати та керувати різними видами туристичних заходів та вміння надавати широкий спектр послуг туристичних,які пропонують туристичні агенції та готелі, і нарешті набуття знань та навичок з основ управління туристичним підприємством.

Для кого?

Навчання для заповзятливих та активних людей, цікавих світу та люблячих подорожувати.

Теоретичні знання, здобуті під час навчання, перевіряються не лише під час практичних занять та семінарів, але й під час поїздок на цікаві практики.

Практичний вимір освіти

Випускник здобуде знання з обшару:

 • комплексне надання готельних та громадських послуг (відділ маркетингу; реклама та промування, управління, обовязки адміністратора, робота в ресторанах, барах, кафе тощо),
 • організація та техніка роботи в готелях та ресторанах
 • управління в галузі туризму, готельної справи та громадського харчування,
 • професійне обслуговування клієнтів,
 • користуватися вільно англійською мовою та другою іноземною мовою на ваш вибір.

Професійна перспектива

Випускник працевлаштується в таких закладів:

 • туристичні агенції, бази відпочинку, пансіонати,
 • готельний та ресторанний сектор на пасажирських кораблях,
 • власне підприємство

Професійну підготовку забезпечують набуті знання в галузі менеджменту, економічних та фінансових питань та маркетингу у сфері туристичних та готельних послуг.

Де можете працювати:

 • готелі, пансіонати, курорти,
 • компанії, що займаються організацією навчальних та інтеграційних поїздок,
 • компанії, що організовують конгреси та конференції,
 • готельний та ресторанний сектор на пасажирських кораблях,
 • компанії, що займаються розвитком готельних мереж та придбанням нових місць для їх будівництва,
 • власне підприємство, що надає послуги готельні та ресторанні.

Економіка та державне управління

Мета

Метою навчання на бакалавра зі спеціальності: Економіка та державне управління – є підготовка студентів у базових проблемах функціонування державно-господарського управління, з урахуванням відповідних правових, економічних та соціальних знань, особливо пов’язаних з функціонуванням організацій та колективів.

Для кого?

Пропозиція навчання спрямована до людей, які хочуть влаштуватися на роботу або зацікавлені у виконанні управлінських функцій у сфері державної та місцевої адміністрації, а також у недержавних установах.

Практичний вимір освіти

Випускник цієї спеціальності:

 • має знання з теорій економічного та соціального вибору на місцевому рівні та регіональні територіальні системи,
 • має знання про соціальні та економічні функції органів місцевого самоврядування та їх утворень. Знає процедури адміністративної дії в органах місцевого самоврядування. Володіє знаннями про сучасні способи організації державного управління (електронного управління),
 • має знання про місцеву економіку та економіку міста,
 • володіє знаннями про фінанси місцевих органів влади,
 • має знання про громадянське суспільство та місцевий та регіональний соціальний капітал,
 • володіє знаннями про сутності ,принципи та процедури встановлення місцевого права,
 • знає теорії інновацій та конкурентоспроможності місцевої та регіональної економіки,
 • знає методи збору, обробки та інтерпретації статистичних даних для місцевих та регіональних територіальних одиниць.

Професійна перспектива

Випускник готовий працювати в різних установах державного сектору, адміністрації, бюрах нерухомості, обласних управліннях, міських і районних управліннях, в секторі неурядових організацій, може знайти роботу в приватних компаніях як менеджер і спеціаліст, який займається діяльністю у галузі банківської справи, фінансів та страхування.

Економіка та організація бізнесу

Мета

Метою навчання за спеціальністю – є завдання надати студентам практичні та теоритичні навички та базовий досвід, грунтовно підготовити для вирішення економічних проблем та прийняття раціональних рішень на різних рівнях управління бізнес-одиницями.

Для кого?

Пропозиція навчання адресована людям, зацікавленим у розширенні та поглибленні знань у галузі економіки та управління фінансовими, людськими та матеріальними ресурсами.

Практичний вимір освіти

Випускник здобуде знання :

 • загальноекономічні, що стосуються функціонування економіки на макро- та мікромасштабі,
 • з глобалізації та вплив міжнародних умов на економіку, ринок та прогрес,
 • основи обліку та аналізу фінансової звітності,
 • спеціальні знання з питань фінансово-економічного аналізу та управління матеріальними ресурсами,
 • підготовка та незалежне ведення бізнесу,
 • управління людськими ресурсами та співпраця з іншими учасниками економічних процесів,
 • використання фінансових програм ІТ для прийняття рішень.

Професійна перспектива

Випускник цієї спеціальності не тільки буде готовий вести власний бізнес, але працювати як у вітчизняних, так і в закордонних бізнес-підрозділах.

Крім того, набуті навички та компетенції дають основою для ефективної та конкурентоспроможної роботи на регіональному, внутрішньому та зовнішньому ринку праці, вільного спілкування з професійних питань на європейському соціально-економічному просторі та вмілого використання інформаційних технологій.