bip

Дошкільна та рання шкільна освіта

Доступна у містах

Місія напрямку

Місія напрямку полягає в тому, щоб виховати студентів відповідно до очікувань інформаційного суспільства та сформувати схильності студентів, необхідні для того, щоб жити в суспільстві перманентної трансформації, дозволяючи їм зберігати відкритість до змін, інновацій, інтелектуальну мобільність та потребу в безперервне навчання протягом усього професійного життя.

Випускник факультету здобуває кваліфікацію відповідно до припущень нового професіоналізму, розвиваючи свої інтелектуальні та особистісні схильності до рефлексивної інтерпретації соціальної та освітньої дійсності. Випускники входять до групи спеціалістів у галузі дошкільної та молодшої шкільної освіти та здобувають кваліфікацію для роботи вихователем дитячого садка та вихователем 1-3 класів початкової школи.


Організація навчання

Дошкільна та молодша шкільна освіта – денна форма навчання, напрям навчання за практичним профілем протягом 5-річного навчання, 10 семестрів, навчання закінчується отриманням звання магістра.


Продовження навчання

Після закінчення навчання випускник може продовжити навчання у  аспірантурі, що дозволяє здобути додаткову кваліфікацію та професійні компетенції, або докторантуру третього циклу, що сприяє науковому та дослідницькому розвитку


Що ви отримуєте від навчанняте ?

Займаючись навчанням у сфері дошкільної та молодшої шкільної освіти, студенти мають можливість отримати високу професійну кваліфікацію та практичні навички.

Під час навчання проходять вітчизняні та закордонні стажування. Завдяки багаторічній співпраці з іноземними партнерами вони можуть бути проведені у Великобританії, Іспанії, Греції та Словаччині та інших місцях світу. Ми завжди поєднуємо стажування з вивченням іноземної мови. Після закінчення навчання випускники отримують захоплюючу професію вчителя, яка є позачасовою та надзвичайно корисною.


Опис напрямку

Метою освіти в галузі дошкільної та молодшої шкільної освіта є підготовка студентів до відповідальних педагогічних завдань у майбутньому, надання їм можливості зіставити набуті компетенції зі шкільною реальністю і введення їх у дію.

Сфера дошкільної та молодшої шкільної освіти дає змогу здобути широкі знання, навички та компетенції, а також відповідну професійну та наукову кваліфікацію під час навчання. Студент поглиблює свої компетенції в частині самостійності, чесності та дисципліни. Він відкритий для мінливих потреб середовища, у тому числі потреб ринку праці. Через здійснення широкого спектру стажувань веде активну та інтенсивну співпрацю з дошкільними закладами та ДНЗ. Практична освіта робить його конкурентоспроможним і бажаним кандидатом на потенційну роботу за професією вихователя дитячого садка та вчителя 1-3 класів початкової школи.

Заняття під час навчання проводять як дошкільники, так і люди з визнаним практичним досвідом роботи з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку.

Подати заявку на навчання можуть особи, які закінчили не менше середньої школи та мають атестат про середню освіту.

Програма дошкільної та дошкільної освіти включає загальнопедагогічну, а також дидактичну та виховну практику, які здійснюються як взаємозамінні з теоретичним навчанням. У сфері дошкільної та дошкільної освіти розроблено нову концепцію персоніфікованого відбору привабливих предметів і видів діяльності в освітній програмі. Дошкільна та молодша шкільна освіта також включає факультативні предмети, які викладаються англійською мовою.

Випускник, який закінчує 5-річний цикл підготовки до роботи за професією вихователя дитячого садка та вихователя дошкільного віку, є професійно підготовленим фахівцем з відповідними навичками у багатьох сферах.