bip

Внутрішня безпека

Доступна у містах

Місія напрямку

Навчання, спрямоване на надання професійних знань, набуття відповідної кваліфікації, навичок та соціальних компетенцій, належну підготовку персоналу до служб державного обмундирування, майбутніх працівників державних установ та приватних компаній у сфері безпеки та захисту. (посилання на ефекти)


Організація ВУЗ-у

Навчання першого ступеня (бакалавра) триває три роки (шість семестрів). Заняття проводяться в денній та заочній формах (на позакласних заняттях проводяться два рази на місяць за суботньо-недільними конвенціями).


Продовження навчання

Випускник має можливість продовжити навчання в магістратурі в тій же чи спорідненій спеціальності і в будь-якому університеті країни, який проводить таке навчання.


Що Ви, отримуєте вивчаючи Внутрішню безпеку в Старопольській Вищій Школі

Вибираючи напрямок Внутрішньої безпеки, студент може бути впевнений, що процес навчання орієнтований на нього та структурований так, щоб стимулювати їх до творчого мислення та планування власного розвитку.

Студентам рекомендується здійснювати всілякі ініціативи, що виходять за межі сфери освіти (членство в наукових колах, пов’язаних з різними аспектами внутрішньої

безпеки, участь у конференціях, семінарах, симпозіумах, які не охоплені обов’язком спеціалізованої освіти, стажування тощо).

Вони можуть розвивати свої наукові інтереси, беручи участь у науково-дослідних проектах, що проводяться Інститутом наук про безпеку та здоров’я. Великою перевагою досліджень є – поряд із сучасними формами та методами навчання – професійні науково-дидактичні працівники, майже 100% на базі викладачів із практичною професійною підготовкою. Паралельно з навчанням студенти мають можливість брати участь у курсах та тренінгах, організованих університетом

Спеціальності

Кризовий менеджмент

Мета

Мета навчання за цією спеціальністю – озброїти студента знаннями, практичними навичками та компетентностями у сфері антикризового управління. У рамках цієї спеціальності студенти вивчать: методи організації та функціонування інститутів внутрішньої безпеки, включаючи інститути управління кризовими ситуаціями, методи та засоби забезпечення об’єктів, включаючи критичні елементи інфраструктури.
Вони розвивають навички аналізу загроз безпеці, що виникають внаслідок соціальних, економічних, політичних, правових, культурних та педагогічних процесів у національному та міжнародному масштабах. Здобувають знання про методи прогнозування кризових ситуацій, навчають і розвивають навички моделювання та аналізу свого курсу. Дізнаються про специфіку безпеки логістичних процесів та антикризового управління.

Для кого?

Навчання за цією спеціальністю спрямовано на випускників вищих навчальних закладів, службовців урядових та місцевих органів влади, а також на служб, що хочуть отримати або розширити знання та навички, необхідні для роботи в широкому розумінні сектору управління кризовими ситуаціями.

Практичний вимір освіти

Прикладний характер навчання, який вибудовує знання в контексті практики, дозволяє формувати насамперед практичні навички, підтримувані знаннями спеціалістів. Додатковим елементом, що посилює практичний вимір навчання, є можливість досягнення деяких результатів навчання безпосередньо у професійному середовищі, пов’язаному з внутрішньою безпекою (у складі учнівства, виконаної роботи чи волонтерства).

Окрім традиційних форм занять, тобто лекцій та вправ, практичній концепції занять служать також типові практичні заняття: практикуми, імітаційні ігри та ігри для прийняття рішень у підготовлених комп’ютерних лабораторіях з професійним програмним забезпеченням. Крім того, студенти мають можливість отримати практичні знання під час навчальних поїздок за кордон (три-чотири дні), а також на заняттях за програмою ERASMUS +.

Кар’єрні перспективи

Спеціалізація: антикризове управління, готує випускників до роботи в державному управлінні на посадах, відповідальних за питання оборони та управління кризовими ситуаціями. Він також забезпечує підготовку до вміння використовувати процедури та системи ІКТ, що застосовуються в системах управління кризовими ситуаціями та системами технічної безпеки на об’єктах, які все частіше використовуються на підприємствах, що займають позиції управління ризиками.

Громадська безпека та захист власності (з кваліфікацією детектива)

Мета

Метою освіти за цією спеціальністю є надання студентам знань, практичних навичок та компетентнцій у широкому розумінні внутрішньої безпеки, включаючи соціальне забезпечення та громадський порядок.

Зазначена спеціальність пропонує студентам можливість ознайомитись із системами безпеки та управління громадським порядком та структурою послуг, що гарантують державну безпеку. Призначена для підготовки студентів до виконання заходів у галузі професійної організації та впровадження систем безпеки. Студенти здобувають знання та практичні навички в галузі запобігання загрозам громадській безпеці, захисту критичної інфраструктури, а також тактики та оперативних прийомів. Вивчають та тренують методи самозахисту, а також навички моделювання та аналізу їх перебігу.

Для кого?

Навчання за цією спеціальністю адресовано випускникам середніх шкіл, службовцям уряду та місцевого самоврядування, а також службам безпеки, які хочуть здобути або розширити знання та навички, необхідні для роботи в широкому розумінні сфери безпеки.

Ми спрямовуємо це для всіх, хто пов’язує своє майбутнє з працевлаштуванням у місцях, пов’язаних з розвитком і безпекою держави, в підрозділах державної служби та особам, зайнятим у відділах уніформованих служб.

Практичний вимір освіти

Прикладний характер навчання, який дає знання в контексті практик, дозволяє формувати насамперед практичні навички, підтримувані знаннями спеціалістів. Додатковим елементом, що посилює практичний вимір навчання, є можливість досягнення деяких результатів навчання безпосередньо у професійному середовищі, пов’язаному з внутрішньою безпекою (під час стажування, виконання роботи чи волонтерства).

Окрім традиційних форм навчання, тобто лекцій та вправ, практичній концепції занять служать також типові практичні заняття: практикуми, імітаційні ігри та ігри для прийняття рішень у підготовлених комп’ютерних аудиторіях з професійним програмним забезпеченням. Крім того, студенти мають можливість отримати практичні знання під час навчальних поїздок за кордон (три-чотири дні), а також на заняттях за програмою ERASMUS +. Випускники цієї спеціалізації можуть подати заявку на отримання ліцензії на детектива.

Кар’єрні перспективи

Концепція освіти та рівень навчання, який дає практичний профіль освіти, вкладає знання в контекст можливості його використання в різних сферах професійної діяльності, пов’язаних з внутрішньою безпекою, в т.ч. в поліції, спецслужбах, пожежних дружинах, прикордонниках, національній податковій адміністрації, детективних службах, особах та компаніях захисту майна, а також у реалізації проектів, орієнтованих на вирішення соціальних проблем місцевих громад.
Випустники також зможуть працевлаштуватись у закладах та установах, що займаються соціальною допомогою, неурядових організаціях, що здійснюють профілактичні заходи, у навчальних закладах та установах опіки, а також в установах, що здійснюють навчальну діяльність у галузі освіти з питань безпеки.