bip

TRENING MENTALNY- 2-semestralne studia podyplomowe

Dla kogo:

Studia adresowane są do kandydatów zainteresowanych psychologią, coachingiem, nauką o zarządzaniu, pracujących z ludźmi i chcących pomagać im w rozwoju.
Celem studiów jest wprowadzenie do treningu mentalnego, nauka technik podnoszenia wiary w swoje możliwości, nauka podnoszenia efektywności działania, nauka koncentracji uwagi i rozwijania własnego potencjału.

Treści kształcenia:

 • Wprowadzenie do psychologii
 • Diagnoza struktur osobowościowych
 • Trening radzenia sobie z trudnymi emocjami
 • Nauka podnoszenia efektywności działania
 • Nauka koncentracji na wyznaczonych celach
 • Sposoby budowania poczucia własnej wartości
 • Sposoby zwiększenia siły i sprawności umysłowych oraz fizycznych

Ogólna liczba godzin: 250

Uzyskane kompetencje:

 • Znajomość różnorodnych dziedzin i nurtów psychologicznych
 • Poznanie najlepszych technik koncentrowania się
 • Udoskonalenie własnego nastawienia do wykonywania działań w możliwie najlepszy sposób
 • Umiejętność przełamywania barier mentalnych
 • Umiejętność wydobycia maksymalnego potencjału w celu wykonania działania
 • Zrozumienie barier psychicznych, które ograniczają wydajność
 • Nauka pozytywnego myślenia z wizualizacją celów

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz. 1861) na podst. Art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz. 1668)668).

Organizacja studiów:

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Zasady rekrutacji:

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat StANS w Kielcach tel. 041 345 85 88