bip

PSYCHOLOGIA BIZNESU DLA MENADŻERÓW- 2 semestralne studia podyplomowe

Dla kogo:
Studia przeznaczone są dla wszystkich tych, których interesuje rozwój własnych kompetencji w zakresie psychologii biznesu, rozwoju własnej kariery zawodowej oraz skuteczne zarządzanie zespołem.

Treści kształcenia:

 1. Wprowadzenie do psychologii biznesu
 2. Psychologiczna diagnoza zjawisk i zachowań w organizacji
 3. Etyczne aspekty pracy psychologa biznesu
 4. Podstawy psychologii marketingu i zachowań konsumenckich
 5. Społeczna odpowiedzialność biznesu
 6. Mediacje i negocjacje w biznesie
 7. Psychologia rozwoju zawodowego
 8. Formalne i nieformalne uczenie się w miejscu pracy
 9. Psychologia zmiany
 10. Psychologia przedsiębiorczości
 11. Psychologia innowacyjności i twórczości
 12. Metodyka szkoleń i warsztatów rozwoju kompetencji zawodowych
 13. Coaching kariery
 14. Rekrutacja i selekcja pracowników,
 15. Ocena pracownicza
 16. Assessment Centre
 17. Psychologia motywacji do pracy i dobrostanu zawodowego
 18. Psychologia stresu i wypalenia zawodowego
 19. Przywództwo i liderowanie
 20. Budowanie zespołu pracowniczego

Ogólna liczba godzin: 250

Uzyskane kompetencje:

Absolwenci studiów podyplomowych Psychologia biznesu są przygotowani do zarządzania grupą, potrafią budować efektywny zespół pracowników, wiedzą jak posługiwać się zróżnicowanymi i komplementarnymi narzędziami i technikami służącymi rozwojowi kompetencji zawodowych, potrafią skutecznie przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu, a także wzmacniać odporność psychiczną zespołu w miejscu pracy. Potrafią także  projektować a także ewaluować rozwój personelu pracowniczego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz. 1861) na podst. Art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz. 1668).

Organizacja studiów:
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się dwa weekendy w miesiącu.

Zasady rekrutacji:

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe;
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat StANS w Kielcach tel. 041 345 85 88