bip

Instytut Pedagogiki

Misja

Misją instytutu jest zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do wszechstronnego przygotowania do pracy z wychowankiem na wszystkich szczeblach edukacji oraz towarzyszenie mu w procesie rozwoju, budowanie własnego warsztatu pracy i doskonalenie kompetencji w praktycznym działaniu.


Władze Instytutu

Dziekan Instytutu – dr Anna Hajdukiewicz

Dziekan Instytutu – dr Anna Hajdukiewicz

ahajdukiewicz@stans.edu.pl

Konsultacje:
Poniedziałek 11.00-12.00
Czwartek 14.00-16.00

Rada Instytutu

Przewodniczący: dr Anna Hajdukiewicz

Członkowie:

 • prof. dr hab. Andrzej Bogaj
 • prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
 • prof. dr hab. Bożena Wójtowicz
 • dr Katarzyna Cynowska
 • dr Leokadia Urbaniak
 • dr Urszula Hudaszek
 • dr Małgorzata Molenda
 • dr Małgorzata Bajer
 • dr Dorota Mętrak
 • dr Karol Bidziński
 • dr Monika Romaniec
 • dr Monika Bajak
 • studenci: Strzeszkowska Lucyna, Górnisiewicz Emilia, Marta Tomczyk

Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Przewodniczący: dr Karol Bidziński

Członkowie:

 • prof. dr hab. Andrzej Bogaj
 • prof. dr hab. Bożena Wójtowicz
 • dr Małgorzata Bajer
 • dr Katarzyna Cynowska
 • dr Dorota Mętrak
 • dr Leokadia Urbaniak
 • student: Tomasz Krzak


Akty normatywne


Działalność dydaktyczna

Kierunek: Pedagogika – studia I stopnia, 3-letnie, licencjackie;

Specjalności:

 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Kierunek: Pedagogika – studia II stopnia, 2-letnie, magisterskie;

Specjalności:

 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Interwencja kryzysowa
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Kierunek: Pedagogika – studia jednolite magisterskie;

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna


Działalność naukowa

Pedagogika jest nauką, która zajmuje się rozwojem, wychowaniem oraz kształceniem przez całe życie. Interdyscyplinarny charakter nauki umożliwia studentowi szeroką perspektywę rozwoju osobistego i zawodowego.

Studia na kierunku pedagogika pozwalają zdobyć wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną niezbędną do poznania i rozumienia procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i uczenia się. Pozwalają posiąść umiejętności z zakresu dydaktyki, szczegółowej metodyki pedagogicznej, popartej doświadczeniem w ich praktycznym wykorzystywaniu. Umożliwiają zatem wszechstronne przygotowanie do pracy z wychowankiem na wszystkich szczeblach edukacji oraz kompetencje niezbędne w procesie wychowania. Przygotowane programy studiów odpowiadają na zapotrzebowanie na krajowym i międzynarodowym rynku pracy, kładąc nacisk na praktyczną stronę zawodu, bowiem system praktyk zawodowych, stwarza okazję nabyć nową wiedzę, umiejętności, kontakty zawodowe oraz perspektywę zatrudnienia w partnerskich instytucjach, firmach i organizacjach.

Dopełnieniem realizacji procesu kształcenia jest działalność kół naukowych.

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki PAIDEIA

OGÓLNY OPIS KOŁA NAUKOWEGO:

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki PAIDEIA powstało z inicjatywy studentów kierunku Pedagogika. Dąży ono do osiągania i realizacji następujących celów:

 • organizacja spotkań i debat z zakresu z zakresu pedagogiki, filozofii oraz psychologii z udziałem przedstawicieli życia naukowego i gospodarczego,
 • współpraca z pokrewnymi kołami naukowymi działającymi na innych uczelniach w kraju.

CELE I ZADANIA KOŁA:

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki PAIDEIA poprzez swoją działalność realizuje następujące cele:

 • rozbudzanie zainteresowań naukowych studentów,
 • wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej,
 • umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych przez studentów,
 • rozwijanie innych form aktywności naukowej poszerzających ich zainteresowania,
 • integracja środowiska studenckiego i naukowego,
 • organizowanie spotkań i dyskusji,
 • organizację i udział w spotkaniach naukowych, warsztatach i konferencjach,
 • współpracę z innymi organizacjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą,
 • organizowanie wycieczek i objazdów naukowych.

SKŁAD KOŁA:

Członkowie: Czarnecka Paulina, Guziak Jolanta, Nowak Justyna, Agnieszka Szafraniec, Joanna Schnierer-Strzebońska, Smulczyńska Justyna, Postek Barbara, Pałys Władysław, Misiak Paulina, Osiecka Magdalena, Osiecka Magdalena, Potocka Agnieszka, Beata Chaba, Kołodziejczyk Paweł, Krupińska Inari, Mirosław, Lorek, Lenart Natalia, Grzegorz Prokop
Łazoryk-Węgrzyn Tatiana, Mysza Mariola, Chudzicka Aleksandra, Chudzicka Aleksandra|
Fałek Marcin, Chudzicka Beata, Anna Jania, Szczepocki Marek

Opiekun koła naukowego: dr Jarosław Jurkiewicz

Aktualności i komunikaty

Przeszłość dla przyszłości

 • NAUKA DLA PRAKTYKI

  Interdyscyplinarny projekt Współpracy Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach ze środowiskiem edukacyjnym Głównym celem projektu jest integracja Uczelni ze środowiskiem edukacyjnym poprzez identyfikowanie rzeczywistych potrzeb i możliwości środowiska lokalnego oraz podejmowanie inicjatyw z zakresu ważnych aspektów działalności instytucji edukacyjnych w kontekście zmieniającej się rzeczywistości.   W ramach realizacji projektu Uczelnia podejmuje zakrojone na szeroką skalę działania w środowisku lokalnym, których […]

 • Dziecko w edukacji XXI wieku” – międzynarodowy panel dyskusyjny!

  Pod takim hasłem przewodnim świętowaliśmy obchody Dnia Dziecka w Instytucie Pedagogiki Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach. Współczesny świat wymaga od dzieci nowego zestawu umiejętności, dzięki którym będą mogły w pełni korzystać z praw i możliwości rozwijającego się społeczeństwa wiedzy. Co zrobić, aby faktycznie wyposażyć dzieci w wiedzę, umiejętności, które będą im potrzebne w świecie jutra. […]

 • GLOBAL JOB MEETING

  FORUM ZATRUDNIENIA I KSZTAŁCENIA MŁODYCH Projekt dla młodzieży szkół średnich województwa świętokrzyskiego i małopolskiego Wraz z postępem procesów globalizacyjnych bycie pełnoprawnym uczestnikiem rynku pracy nie ogranicza się jedynie do wykształcenia i doświadczenia zawodowego. W opinii pracodawców coraz większego znaczenia nabierają kompetencje społeczne takie jak m.in. komunikacja, współpraca czy rozwiązywanie konfliktów, które powinny stanowić uzupełnienie zdobytej […]