bip

Instytut Nauk Ekonomicznych

Misja

Przekazywanie praktycznej wiedzy i umiejętności studentom, ich rozwój intelektualny oraz kształtowanie pewnych siebie, odpowiedzialnych i kreatywnych pracowników.


Władze Instytutu

Dyrektor: dr Wacław Kotliński
mail: wackot@stsw.edu.pl
tel. (41) 3458588

Rada Instytutu:

Przewodniczący: dr Wacław Kotliński

Członkowie:

 • prof. Stanisław Lis
 • prof. Ryszard Szewczyk
 • dr Danuta Krzywda
 • dr Barbara Sieńko
 • dr Wioletta Bień
 • dr Eliza Sułkiewicz
 • dr Zdzisława Gawrońska
 • dr Zbigniew Dylewski
 • dr Marek Smoleń
 • dr Zbigniew Zieliński
 • dr Yurii Hofman
 • dr Alla Sokolova
 • dr Yurii Korecki
 • mgr Marta Durgun – pracownik administracyjny
 • Katarzyna Bazuń – studentka
Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Przewodniczący: dr Zbigniew Zieliński

Członkowie:

 • dr Zdzisława Gawrońska
 • dr Marek Smoleń
 • dr Yurii Korecki

Kontakt (siedziba):

 • Instytut Nauk Ekonomicznych
 • Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
 • 25-666 Kielce, ul. Ponurego Piwnika 49
 • Tel. (41) 345-85-88


Akty normatywne

 • Strategia Instytutu Nauk Ekonomicznych
 • Decyzje do prowadzenia kierunków
 • Regulamin organizacyjny Instytutu
 • Zarządzenie Dyrektora Instytutu nr 1/2020 w sprawie powołania Rady Instytutu
 • Zarządzenie Dyrektora Instytutu nr 2/2020 w sprawie powołania Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
 • Zarządzenie Dyrektora Instytutu nr 3/2020 w sprawie powołania Koordynatorów ds. praktyk
 • Uchwała Rady o uruchomieniu nowych kierunków


Działalność dydaktyczna

Funkcję dydaktyczną Instytut realizuje w ramach prowadzonych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na poziomach I i II stopnia oraz studiów podyplomowych i kursach.

Kierunek studiów: Ekonomia

I stopień – specjalności:

 • Hotelarstwo i turystyka
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 • Rachunkowość i doradztwo finansowe
 • Gospodarka administracja publiczna
 • Zarządzanie procesem zmian i Design Thinking

II stopień – specjalności

 • Hotelarstwo i turystyka
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 • Rachunkowość i doradztwo finansowe
 • Gospodarka administracja publiczna
 • Zarządzanie procesem zmian i Design Thinking

Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość

I stopień – specjalności:

 • Finanse podmiotów gospodarczych
 • Finanse publiczne
 • Rachunkowość
 • Rachunkowość i podatki

II stopień – specjalności

 • Finanse publiczne
 • Rachunkowość i rewizja gospodarcza

Kierunek studiów: Marketing i biznes elektroniczny

I stopień – specjalności:

 • Handel elektroniczny w sieci
 • Marketing internetowy


Działalność naukowa

Instytut Nauk Ekonomicznych wydaje cykl Zeszytów Naukowych pt. „GOSPODARKA I FINANSE” (ISSN 2084-7904). Tematem wiodącym każdego z zeszytów jest inna problematyka związana ze współczesnymi zjawiskami gospodarczymi.

Zeszyt 1. Oblicza kapitałów

Zeszyt 2. Zarządzanie kryzysowe jako element polityki społeczno – ekonomicznej

Zeszyt 3. Ekonomiczne aspekty zarządzania jakością

Zeszyt 4. Rozwój lokalny i regionalny

Zeszyt 5. Wpływ Unii Europejskiej na rozwój społeczno – gospodarczy Polski i jej regionów

Zeszyt 6. Współczesne wyzwania rozwoju społeczno – ekonomicznego Polski i Europy

Zeszyt 7. Społeczeństwo, gospodarka, firma w przestrzeni lokalnej globalnej

Zeszyt 8. Polska i świat wobec współczesnych wyzwań społeczno – ekonomicznych

Zeszyt 9. Bezpieczeństwo gospodarcze i finansowe Polski w świetle globalizacji XXI wieku

Studenci mogą publikować wyniki swoich badań w specjalnej serii Zeszytów (ISSN 1733_4314) pt. „Interdyscyplinarne Studenckie Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego”

Cykl konferencji w Łucku

Międzynarodowa studencka konferencja naukowo-praktyczna „BIZNES I TURYSTYKA: INNOWACJE I DOŚWIADCZENIE PRAKTYCZNE”
1 konferencja 2018
2  konferencja 2019
3  konferencja 2020 
ISSN 2544-1035 

Aktualności i komunikaty