bip

Instytut Nauk Ekonomicznych

Misja

Przekazywanie praktycznej wiedzy i umiejętności studentom, ich rozwój intelektualny oraz kształtowanie pewnych siebie, odpowiedzialnych i kreatywnych pracowników.


Władze Instytutu

Dziekan Instytutu Nauk Ekonomicznych: dr hab. Artur Kuchciński, prof. StANS
e-mail: akuchcinski@stans.edu.pl

Konsultacje:
Poniedziałek 10.30-11.30
Czwartek 11.00-12.00

Rada Instytutu:

Przewodniczący: dr hab. Artur Kuchciński, prof. StANS

Członkowie:

 • prof. dr hab. Stanisław Lis
 • dr hab. Radosław Harabin, prof. StANS
 • dr hab. Grzegorz Wilk-Jakubowski, prof. StANS
 • dr Danuta Krzywda
 • dr Wacław Kotliński 
 • dr Monika Gajdowska
 • dr Eliza Sułkiewicz
 • dr Anna Górska
 • dr Monika Kurzeja
 • dr Zbigniew Dylewski
 • dr Marek Smoleń
 • dr Zbigniew Zieliński
 • dr Roman Dudyak
 • dr Yuriy Hofman
 • dr Alla Sokolova
 • dr Yurii Korecki
 • mgr Marta Durgun – pracownik administracyjny
 • Przemysław Ponikowski – student
Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Przewodniczący: dr Monika Gajdowska

Członkowie:

 • dr Marek Smoleń
 • dr Eliza Sułkiewicz
 • dr Yuriy Hofman
 • dr Monika Kurzeja
 • mgr Kinga Kuchcińska – przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego z ramienia Rady Konsultacyjnej.
 • Przemysław Ponikowski – przedstawiciel studentów.

Kontakt (siedziba):

 • Instytut Nauk Ekonomicznych
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • 25-666 Kielce, ul. Ponurego Piwnika 49
 • Tel. (41) 345-85-88
 • mgajdowska@stsw.edu.pl
Instytutowa Rada Samorządu Studenckiego
 • Katarzyna Durak – przewodnicząca 
 • Gabriela Majka – wiceprzewodnicząca 
 • Jakub Kasprzyk – sekretarz
 • Bożena Miszczyk – członek
Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami

dr Karol Bidziński kontakt e-mail: bidzin3@interia.pl


Akty normatywne

Zarządzenie dziekana w sprawie egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2023/2024


Działalność dydaktyczna

Funkcję dydaktyczną Instytut realizuje w ramach prowadzonych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na poziomach I i II stopnia oraz studiów podyplomowych i kursach.

Kierunek studiów: Ekonomia

I stopień – specjalności:

 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 • Ekonomika i finanse przedsiębiorstw
 • Ekonomika jednostek samorządu terytorialnego
 • Ekonomika i organizacja w hotelarstwie i turystyce
 • Ekonomika transportu i logistyki

II stopień – specjalności

 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 • Ekonomika i finanse przedsiębiorstw
 • Ekonomika administracji i sektora publicznego
 • Ekonomika i zarządzanie w hotelarstwie i turystyce
 • Ekonomika i zarządzanie w transporcie, spedycji i logistyce

Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość

I stopień – specjalności:

 • Rachunkowość
 • Bankowość i nieruchomości
 • Finanse publiczne

II stopień – specjalności

 • Finanse publiczne
 • Rachunkowość i rewizja gospodarcza
 • Manager finansowy

Kierunek studiów: Marketing i biznes elektroniczny

I stopień – specjalności:

 • Marketing internetowy
 • Handel elektroniczny i budowanie relacji w sieci

Kierunek studiów: Zarządzanie

I stopień – specjalności:

 • Menadżer sprzedaży
 • Zarządzanie logistyczne


Działalność naukowa

Instytut Nauk Ekonomicznych wydaje cykl Zeszytów Naukowych pt. „GOSPODARKA I FINANSE” (ISSN 2084-7904). Tematem wiodącym każdego z zeszytów jest inna problematyka związana ze współczesnymi zjawiskami gospodarczymi.

Zeszyt 1. Oblicza kapitałów.
Zeszyt 2. Zarządzanie kryzysowe jako element polityki społeczno-ekonomicznej.
Zeszyt 3. Ekonomiczne aspekty zarządzania jakością.
Zeszyt 4. Rozwój lokalny i regionalny.
Zeszyt 5. Wpływ Unii Europejskiej na rozwój społeczno-gospodarczy Polski i jej regionów – Dekada doświadczeń
Zeszyt 6. Współczesne wyzwania rozwoju społeczno ekonomicznego Polski i Europy
Zeszyt 7. Społeczeństwo, gospodarka, firma w przestrzeni lokalnej i globalnej
Zeszyt 8. Polska i świat wobec współczesnych wyzwań społeczno-ekonomiczych
Zeszyt 9. Bezpieczeństwo gospodarcze i finansowe Polski w świetle globalizacji XXI wieku
Zeszyt 10. Współczesne problemy finansowe w wymiarze krajowym i międzynarodowym
Zeszyt 11. Agresja Rosji na Ukrainę. Skutki gospodarcze i społeczne

Studenci mogą publikować wyniki swoich badań w specjalnej serii Zeszytów (ISSN 1733_4314) pt. „Interdyscyplinarne Studenckie Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego”

Zeszyt 1. – 2011 r.
Zeszyt 2. – 2012 r.
Zeszyt 3. – 2012 r.
Zeszyt 4. – 2013 r.
Zeszyt 5. – 2014 r.
Zeszyt 6. – 2015 r.
Zeszyt 7. – 2016 r.
Zeszyt 8. – 2019 r.

Wydane monografie:

Pobierz…


Studenckie Koło Naukowe Instytutu Nauk Ekonomicznych

Ogólny opis koła naukowego:

Studenckie Koło Naukowe Instytutu Nauk Ekonomicznych powstało z inicjatywy studentów. Dąży ono do osiągania i realizacji następujących celów:

 • rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości, marketingu oraz zarządzania,
 • organizacja spotkań i debat z zakresu nauk ekonomicznych z udziałem przedstawicieli życia naukowego i gospodarczego,
 • współpraca z pokrewnymi kołami naukowymi działającymi na innych uczelniach w kraju i za granicą.

Koło realizuje swój cel w szczególności poprzez:

 • rozbudzanie zainteresowań naukowych studentów,
 • wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej,
 • umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych przez studentów,
 • rozwijanie innych form aktywności naukowej poszerzających ich zainteresowania,
 • integracja środowiska studenckiego i naukowego,
 • organizowanie spotkań i dyskusji,
 • organizację i udział w spotkaniach naukowych, warsztatach i konferencjach,
 • współpracę z innymi organizacjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą,
 • organizowanie wycieczek i objazdów naukowych.

Opiekun Studenckiego Koła Instytutu Nauk Ekonomicznych:

dr Anna Górska
annagorska@stans.edu.pl


Konferencje

Cykl konferencji w Łucku

Pierwsza konferencja odbyła się w dniach 26-27 kwietnia 2018 roku. Druga miała miejsce 8 kwietnia 2019 roku. Trzecia konferencja odbyła się online 10 kwietnia 2020 roku ze względu na ograniczenia związane z pandemią. Stałymi partnerami konferencji są: Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy (Wydział Ekonomii); Uniwersytet Narodowy w Krzywym Rogu; Kolegium Technologii, Biznesu i Prawa Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Lesi Ukrainki; Fundacja „Ośrodek Rozwoju Kompetencji Akademickich”. Uczestnikami konferencji byli studenci, doktoranci, wykładowcy, naukowcy, przedsiębiorcy, praktyczni organizatorzy turystyki, hotelarstwa i gastronomii. Podstawowe cele konferencji to m.in.: promowanie rozwoju wiedzy, nauki i innowacyjności, promowanie kultury przedsiębiorczości i zarządzania, pogłębianie wiedzy ekonomicznej, biznesowej i menedżerskiej, rozwój inicjatywy studenckiej, kreatywności i przedsiębiorczości.

Aktualności i komunikaty