Irlandia - Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
bip

Irlandia

Kontakt:

Kościół Św. Audoena, 14 High Str., Dublin 8
Duszpasterstwo Polskie w Dublinie

Poniedziałek: 14.00 – 19.00
Czwartek: 14.00 – 19.00

Dyżury w Dublin City University po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mailowym:

Sobota (DCU) 10.00 – 14.00
Niedziela (DCU) 10.00 – 14.00

Rekrutacja: Joanna Wawrzyńska
Tel.: 0876706067 lub 0874663838
e-mail: dziekanat.dublin@stans.edu.pl

Numer konta do wpłat wszelkich opłat związanych ze studiowaniem w Dublinie:

SWIFT: BPKOPLPW

PL32102026290000920203094653

 

 

Sprawdź ofertę edukacyjną – kliknij…

 


AKTUALNOŚCI

Współpraca Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z Domem Polskim w Dublinie

To już kolejne, cykliczne spotkanie gości z NAWA z irlandzką Polonią, które odbyło się w Domu Polskim w Dublinie, w piątek 12 maja 2023 r. Tym razem, na zaproszenie Ambasady RP w Dublinie, gościom towarzyszyli także przedstawiciele dwunastu polskich uczelni wyższych, w tym dublińskiej filii Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach. Pani dr Joanna Jancz i pan Oleksandr Zakharchuk, reprezentujący Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, przybliżyli uczestnikom zalety polskiego systemu szkolnictwa wyższego, przedstawili ofertę programów stypendialnych NAWA oraz możliwości wymiany nauczycieli akademickich i studentów. W spotkaniu brali także udział przedstawiciele Ambasady RP w Dublinie; Konsul RP pan Grzegorz Sala oraz pani Natalia Bielawska z Wydziału Konsularnego i Polonii, oraz prezesi zarządów głównych organizacji polonijnych w Irlandii związanych z edukacją i kulturą, w tym m.in.: pani Krystyna Pycińska-Taylor (Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny), panie Małgorzata Rosek i Jolanta Oliwiak (Polska Macierz Szkolna w Irlandii) oraz pani Joanna Wawrzyńska (Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne – Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Dublinie. W imieniu Domu Polskiego i organizatorów spotkania gości powitał dr Jarosław Płachecki (StANS, Towarzystwo Irlandzko-Polskie), opowiadając o historii wymiany akademickiej pomiędzy Polską i Irlandią począwszy od okresu powojennego oraz o rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego w Irlandii po roku 2004 r.

Spotkanie zakończył poczęstunek, rozmowy kuluarowe oraz przedstawienie oferty programowej poszczególnych uczelni. Podkreślono znaczenie znajomości języka polskiego, jako podstawowego języka wykładowego oraz rolę języka angielskiego w komunikacji międzynarodowej oraz przy wymianie akademickiej i studenckiej. Goście z Polski zwiedzili zabytkowe pomieszczenia Domu Polskiego w Dublinie oraz otrzymali od organizatorów pamiątkowe publikacje książkowe, wydrukowane z okazji 30-lecia Ambasady RP w Dublinie i egzemplarze Rocznika Towarzystwa Irlandzko-Polskiego.

Na zdjęciach: 1) powitanie gości w Domu Polskim w Dublinie przez dr. Jarosława Płacheckiego, 2) przemówienie okolicznościowe pana Konsula Grzegorza Sali, 3) wspólna fotografia uczestników przed Domem Polskim w Dublinie.

Notatkę opr. Jarosław Płachecki, Dublin 15.05.2023.

 


Jubileusz dziesięciolecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach partnerem strategicznym PMSI !

Polska Macierz Szkolna w Irlandii (PMSI) to najstarsza, parasolowa organizacja edukacyjna w Irlandii, zrzeszająca obecnie 26, spośród 53 weekendowych szkół polonijnych, działających na terenie Irlandii. Powstała w 2012 r. struktura afiliuje 173 nauczycieli polonijnych a nauczaniem uzupełniającym w jej społecznych i prywatnych placówkach objętych jest 2193 dzieci i młodzieży. Począwszy od lutego 2015 r. nasza Uczelnia jest członkiem i partnerem strategicznym Macierzy, uczestnicząc w życiu tej ważnej organizacji oświatowej, w spotkaniach, konferencjach i na uroczystościach. Obecnym prezesem PMSI jest pani Małgorzata Rosek, wiceprezesem pani Jolanta Oliwiak, a sekretarzem pani Magdalena Staszek.

W sobotę 15 kwietnia 2023 r. z okazji dziesięciolecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii w Talbot Hotel w Dublinie odbył się jubileusz, na który zaproszono gości z Polski, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Hiszpanii. Wśród uczestników nie zabrakło przedstawicieli Ambasady RP w Dublinie w osobach: J.E. Ambasador Anny Sochańskiej, Konsula RP Grzegorza Sali oraz wicekonsula pana Macieja Wójcika. Na uroczystości obecni byli także pan Grzegorz Chorąży, reprezentujący ministra Przemysława Czarnka, pani Elżbieta Barras, prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii oraz pani Marta Szutkowska-Kiszkiel, założycielka i pierwsza prezes PMSI. Staropolską Akademię Nauk Stosowanych w Kielcach reprezentował dyrektor Filii StANS w Dublinie dr Jarosław Płachecki.

W trakcie uroczystości wręczono pamiątkowe nagrody i medale, a także odczytano listy gratulacyjne m.in: ministra Przemysława Czarnka (MEiN), ministra Piotra Wawrzyka (MSZ), ministra Andrzeja Dery (KPRM), ministra Jana Dziedziczaka (KPRM) oraz prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska, pana Dariusza Bonisławskiego.

Następnego dnia odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli polonijnych w Irlandii. Ustalono, że kolejna konferencja odbędzie się z udziałem wykładowców akademickich z naszej Uczelni.

Więcej o działalności Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii na stronie https://www.polskamacierz.com/

Zarządowi PMSI gratulujemy wspaniałej atmosfery i organizacji jubileuszu! Życzymy Państwu dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej i wychowawczej na rzecz polskich dzieci w Irlandii!

Na zdjęciach:

1) od lewej: Konsul RP Grzegorz Sala, prezes PMSI Małgorzata Rosek, wiceprezes PMSI Jolanta Oliwiak, Ambasador RP Anna Sochańska, 2) dr Jarosław Płachecki i konsul Grzegorz Sala, 3) widok na aulę, 4) zdjęcie grupowe uczestników uroczystości, 5) polonez w wykonaniu dzieci ze szkoły Polska Akademia Wiedzy, 6) pokaz tańca nowoczesnego uczniów z Dance Academy in Dublin, 7) najmłodsza uczestniczka jubileuszu z tatą, 8) pamiątkowa statuetka Zasłużony dla Oświaty Polonijnej.

opr.:  Jarosław Płachecki

19.04.2023

 

 

Współczesna polska poezja emigracyjna w Irlandii. Przedłużenie terminu zgłaszania tekstów.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Dublinie

„Wierni ideałom – Kazimierz Leski, Jan Karski, Jan Nowak-Jeziorański, Zofia i Stefan Korbońscy”

W sobotę 4 marca 2023 r. w Domu Polskim przy 20 Fitzwilliam Place oraz w niedzielę 5 marca 2023 r. w kościele św. Audoena przy 14 High Street wspominaliśmy żołnierzy podziemnej Armii Krajowej, dla których koniec drugiej wojny światowej nie oznaczał zawieszenia broni w walce o suwerenność Polski. Wielu z nich dotknęły za to represje komunistycznych władz, wielu kontynuowało swoją walkę piórem i intelektem, mieszkając daleko poza granicami kraju. O historii bohaterów tamtych dni a także o wartościach i postawach, które reprezentowali opowiedzieli: Ambasador RP Anna Sochańska, Konsul RP Grzegorz Sala, dr Jarosław Płachecki (IPS i StANS) oraz ks. dr Stanisław Hajkowski (Duszpasterstwo Polskie w Irlandii).

Wspólnie z przybyłą publicznością zastanawialiśmy się także nad tym, co dzisiaj wynika dla nas z tych postaw i jakie wartości powinny nam towarzyszyć współcześnie. W niedzielę, w salce św. Anny, pani Ambasador Anna Sochańska podziękowała organizatorom za podtrzymywanie pamięci o „Żołnierzach Wyklętych”, dzieląc się przy tej okazji refleksjami o losach własnej rodziny w czasie okupacji hitlerowskiej. Podczas sobotniego spotkania pan Konsul Grzegorz Sala wyjaśnił genezę obchodów tego święta oraz nawiązał do postaci świętokrzyskiego partyzanta, majora Jana Piwnika „Ponurego”. Dr Jarosław Płachecki przybliżył gościom losy inż. Kazimierza Leskiego, którego odwaga i konspiracyjna działalność w okresie okupacji mogłaby z powodzeniem stanowić inspirację dla serialowych postaci Jamesa Bonda czy Hansa Klossa.

W podsumowaniu obydwu dni, ksiądz Stanisław Hajkowski, opowiedział słuchaczom o Janie Karskim, Janie Nowaku-Jeziorańskim oraz Zofii i Stefanie Korbońskich, których osobiście poznał w czasie swojej posługi duszpasterskiej w Waszyngtonie. Ta wciągająca gawęda o życiorysach, wierności ideałom i ich emigracyjnej działalność na rzecz Polski, stawiła klamrę spinającą obchody święta „Żołnierzy Wyklętych”. Pewnym nawiązaniem do postaci niepodległościowego podziemia AK była także niedzielna homilia w kościele św. Audoena. Ks. Stanisław Hajkowski przypomniał w jej trakcie o potrzebie wewnętrznej skromności i cichej pracy na rzecz ojczyzny,  ideałom które towarzyszyły żołnierzom tamtych dni.

Wśród gości tegorocznych obchodów Narodowego Dnia „Żołnierzy Wyklętych” w Dublinie obecni byli także przedstawiciele kluczowych środowisk polonijnych w Irlandii, w tym panie prezes: dr Janina Lyons (Ognisko Polskie w Dublinie), Krystyna Pycińska-Taylor (Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny), Małgorzata Rosek (Polska Macierz Szkolna w Irlandii) oraz Joanna Wawrzyńska (Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne).

Całość poprowadził dr Jarosław Płachecki (prezes Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, dyrektor filii Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Dublinie) a obsługą techniczną oraz dokumentacją fotograficzną obu wydarzeń zajął się pan Krzysztof Kiedrowski (członek zarządu IPS). Specjalne podziękowania organizatorzy kierują do panów Rafała Ickiewicza i Kajetana Koziarowskiego z Grupy Historyczno-Rekonstrukcyjnej „Arnhem” za ich pasję i precyzję w przedstawianiu historii różnych formacji wojskowych z okresu drugiej wojny światowej.

Wystawę i wykłady zorganizowano dzięki uprzejmości: Instytutu Ossolineum, Ambasady RP w Dublinie, Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego, Duszpasterstwa Polskiego w Irlandii oraz Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach.

Na zdjęciach:

Dzień I. 1) plakat Dzień „Żołnierzy Wyklętych” w Domu Polskim w Dublinie, 2) uczestnicy wystawy w Domu Polskim, 3) otwarcie imprezy przez dra Jarosława Płacheckiego, 4) ks. dr Stanisław Hajkowski o wartościach, 5) Konsul RP Grzegorz Sala w trakcie odczytu, 6) Rafał Ickiewicz i Kajetan Koziarowski z Grupy Historyczno-Rekonstrukcyjnej „Arnhem” z prelegentami, 7) prezentacja umundurowania i uzbrojenia żołnierzy podziemnej AK.

Dzień II. 8)  plakat Dzień Żołnierzy Wyklętych w kościele św. Audoena w Dublinie, 9) wykład Ambasador Anny Sochańskiej, 10) prezentacja dra Jarosława Płacheckiego, 11) opowieść ks. Stanisława Hajkowskiego, 12) wśród słuchaczy; (pośrodku) prezes POSK Krystyna Pycińska-Taylor i obok prezes Ogniska Polskiego dr Janina Lyons.

Notkę przygotował:
dr Jarosław Płachecki
Staropolska Akademia Nauk Stosowanych
Filia w Dublinie

 

 

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych i Towarzystwo Irlandzko-Polskie
zapraszają na obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych w Dublinie

„Wierni ideałom – Kazimierz Leski, Jan Karski, Jan Nowak-Jeziorański, Zofia i Stefan Korbońscy”

• sobota 4 marca 2023 r., godz. 17.00 w Domu Polskim, 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2
• niedziela 5 marca 2023 r., godz. 14.00 w kościele św. Audoena, 14 High Street, Dublin 8

O historii i wartościach opowiedzą:
Ambasador RP Anna Sochańska, Konsul RP Grzegorz Sala, dr Jarosław Płachecki (StANS – Dublin), ks. dr Stanisław Hajkowski (Duszpasterstwo Polskie w Irlandii).

Wystawę zorganizowano dzięki uprzejmości: Instytutu Ossolineum, Ambasady RP w Dublinie, Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego, Duszpasterstwa Polskiego w Irlandii oraz Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach.


 

 W trosce o kulturę słowa polskiego za granicą 

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych i Towarzystwo Irlandzko-Polskie ogłaszają nabór wierszy na organizowany wspólnie „Wieczór poezji emigracyjnej” w Domu Polskim w Dublinie. Wszystkich chętnych prosimy o przesyłanie prac wraz z notkami autorskimi na adres email dziekanatu Filii StANS w Dublinie: dziekanat.dublin@stans.edu.pl. Szczegółowe informacje poniżej.Ku pamięci ofiar stanu wojennego w Polsce

13 grudnia 2022 r. w 41. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w rezydencji pani Ambasador Anny Sochańskiej odbyło się przedświąteczne spotkanie połączone z upamiętnieniem ofiar totalitaryzmu. Na zaproszenie pani Ambasador przybyli przedstawiciele polskiego duchowieństwa w Irlandii, Ambasady RP oraz Domu Polskiego w Dublinie. W trakcie uroczystej kolacji rektor Duszpasterstwa Polskiego w Irlandii ks. dr Stanisław Hajkowski odmówił modlitwę w intencji ofiar stanu wojennego w Polsce, wraz z panią Ambasador złożył gościom życzenia świąteczne oraz podziękował dyr. filii Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Dublinie dr. Jarosławowi Płacheckiemu za przekazanie śpiewników na rzecz polskiej parafii, wręczając Jej Ekscelencji symboliczny egzemplarz. Pani Ambasador Anna Sochańska zapaliła symboliczną lampkę dla upamiętnienia ofiar stanu wojennego. Zebrani goście zaśpiewali wspólnie kilka polskich kolęd.

Na zdjęciach: a) uczestnicy kolacji w rezydencji Ambasadora RP w Dublinie, b)  symboliczne zapalenie świeczki w intencji ofiar stanu wojennego c) przy stoliku pani Ambasador: dr Janina Lyons (siedzi tyłem), ks. dr Stanisław Hajkowski, J.E. Ambasador RP Anna Sochańska, dr Jarosław Płachecki oraz konsul RP w Irlandii pan Grzegorz Sala.


„Kazimierz Leski ps. Bradl – życie urozmaicone” – wystawa w Domu Polskim w Dublinie

To pierwsza wystawa z serii o Żołnierzach Wyklętych zaprezentowana w Domu Polskim w dniu 4 grudnia 2022 r. Na zaproszenie Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, przy współpracy z dublińską filią Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych, Polskim Ośrodkiem Społeczno-Kulturalnym i Ambasadą RP w Dublinie, wykład poprowadziła pani dr Wiktoria Malicka z Instytutu Ossolineum we Wrocławiu. Przyjazd gościa z Polski stał się także znakomitą okazją do przybliżenia słuchaczom historii biblioteki  Ossolińskich, najstarszej do tej pory działającej instytucji wydawniczej w Polsce oraz opowiedzenia o jej lwowskich korzeniach. Spotkanie odbyło się w niemal rodzinnej atmosferze. Wielu spośród zgromadzonych na sali polonusów wywodziło się właśnie ze Lwowa, a pani dr Malicka i piszący te słowa Jarosław Płachecki są obydwoje płocczanami. Współpraca Domu Polskiego ze Staropolską Akademia Nauk Stosowanych oraz Instytutem Ossolineum będzie kontynuowana. Kolejny krok to inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych w Domu Polskim w Dublinie.

Na zdjęciach: a) plakat „Kazimierz Leski” z logotypem naszej Uczelni, b) dr Wiktoria Malicka podczas prezentacji w Domu Polskim, c) konsul RP Grzegorz Sala, dr Wiktoria Malicka oraz prezes Irish Polish Society dr Jarosław Płachecki na tle standów IPS i POSK.

 

Śpiewniki dla irlandzkiej Polonii

Z inicjatywy władz Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych, w środę 7 grudnia 2022 r., dr Jarosław Płachecki przekazał na ręce ks. Stanisława Hajkowskiego, rektora Duszpasterstwa Polskiego w Irlandii, 500 egzemplarzy kieszonkowych śpiewników z pieśniami religijnymi. To już druga edycja śpiewników przekazana przez naszą Uczelnię na rzecz irlandzkiej Polonii. Poprzednie wydanie zeszytowe, wydrukowane w roku 2017, cieszyło się olbrzymią popularnością i rozeszło się w błyskawicznym tempie. W tym roku zdążyliśmy z wydrukiem niemalże w dzień św. Mikołaja. Przy okazji spotkania omówiono także projekt zorganizowania w salkach kościoła św. Audoena Dnia Żołnierzy Wyklętych przy współpracy ze Staropolską Akademią Nauk Stosowanych i Towarzystwem Irlandzko-Polskim. Wspólne wydarzenie planowane jest na koniec lutego 2023 r. i patronować mu  będzie Ambasada RP w Dublinie.

Na zdjęciach: a) ks. dr Stanisław Hajkowski i dr Jarosław Płachecki w biurze dziekanatu StANS przy kościele św. Audoena na High Street w Dublinie, b) Pierwsza strona śpiewnika z modlitwą studenta i pieczęcią polskiej parafii w Dublinie.

 


NOWA EDYCJA ROCZNIKA TOWARZYSTWA IRLANDZKO-POLSKIEGO, t. IX, 2022

Dostępna w Domu Polskim w Dublinie, bibliotece StANS w Kielcach oraz głównych bibliotekach akademickich w Wielkiej Brytanii, Irlandii i w Polsce. Poprzednie wydania Rocznika IPS w wersji PDF do pobrania także na stronie  http://irishpolishsociety.ie/ips-yearbook/

Publikacja powstała przy współpracy z Ambasadą RP w Dublinie, Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Staropolską Akademią Nauk Stosowanych w Kielcach. Działalność Domu Polskiego w Dublinie dofinansowana jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


Sieć Badawcza Łukasiewicz organizuje drugą edycję Konferencji z Polonią. Wydarzenie jest skierowane do polskich naukowców zatrudnionych w zagranicznych instytucjach badawczych, związanych z centrami badawczo-rozwojowymi przedsiębiorstw czy innowacyjnymi start-upami. Konferencja odbędzie się 15 grudnia 2022 r. w godzinach 16:00-21:00 (czasu warszawskiego) w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa oraz na platformie online. Wydarzenie objęte jest patronatem honorowym Ministra Spraw Zagranicznych.

Więcej informacji na stronie Konferencji: https://konferencjazpolonia.lukasiewicz.gov.pl/


Wizyta delegacji Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w Domu Polskim w Dublinie 15 października 2022 r.

https://www.facebook.com/tvppolonia/posts/830442804945128


 Dublińska filia Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych patronem społecznym uroczystości rozdania „Wnetowych Koniczynek” i inauguracyjnego koncertu w Domu Polskim w Dublinie! W imieniu ambasady RP w Dublinie statuetki wręczył pan konsul Grzegorz Sala.

Statuetki „Wnetowe Koniczynki” AD 2021 wręczone!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacja video:
https://www.facebook.com/PBvideoproduction/videos/313288507486715

Anna Sochańska: ambasada RP w Dublinie intensywnie działa na rzecz promowania kultury polskiej w Republice Irlandii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncert akustyczny Bartosza Marmola i Dory Goli w Domu Polskim w Dublinie. Początek godz. 17.00, niedziela 13 lutego.
Obowiązują zaproszenia i przepisy HSE, Covid-19.

Patroni medialni i społeczni:

Studio 37 radia WNET w Dublinie przedstawia: o planach wydawniczych Domu Polskiego w Dublinie w 2022 r. oraz o historii dublińskiej filii Staropolskiej Szkoły Wyższej. Rozmowa red. Tomasza Wybranowskiego z dyrektorem Filii StSW w Dublinie dr. Jarosławem Płacheckim.

W dublińskim Radiu Wnet: 30 lat Ambasady RP w Irlandii i 15 lat wydziału Staropolskiej Szkoły Wyższej w Dublinie. Nowy Rocznik Towarzystwa Irlandzko-Polskiego i kolejny książkowy album pt. Kalendarium polskiej dyplomacji w Irlandii pod red. J. Płacheckiego.

Oferta edukacyjna

Studia I Stopnia