bip

Zaproszenie na konferencję naukową Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

W imieniu Kierownika Katedry Prawa Finansowego WPiA UW prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego, serdecznie zapraszamy na konferencję naukową poświęconą deregulacji systemu podatkowego oraz koncyliacyjnym metodom wymiaru i egzekucji podatków.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 19 stycznia 2023 r. W załączniku przesyłam pełną treść zaproszenia. Dodatkowe informacje znajdują się również na stronie Wydziału: https://www.wpia.uw.edu.pl/pl/konferencje/deregulacja-systemu-podatkowego-oraz-koncyliacyjne-metody-wymiaru-i-egzekucji-podatkow