bip

GLOBAL JOB MEETING

FORUM ZATRUDNIENIA I KSZTAŁCENIA MŁODYCH Projekt dla młodzieży szkół średnich województwa świętokrzyskiego i małopolskiego Wraz z postępem procesów globalizacyjnych bycie pełnoprawnym uczestnikiem rynku pracy nie ogranicza się jedynie do wykształcenia i doświadczenia zawodowego. W opinii pracodawców coraz większego znaczenia nabierają kompetencje społeczne takie jak m.in. komunikacja, współpraca czy rozwiązywanie konfliktów, które powinny stanowić uzupełnienie zdobytej […]

FORUM ZATRUDNIENIA I KSZTAŁCENIA MŁODYCH

Projekt dla młodzieży szkół średnich województwa świętokrzyskiego i małopolskiego

Wraz z postępem procesów globalizacyjnych bycie pełnoprawnym uczestnikiem rynku pracy nie ogranicza się jedynie do wykształcenia i doświadczenia zawodowego. W opinii pracodawców coraz większego znaczenia nabierają kompetencje społeczne takie jak m.in. komunikacja, współpraca czy rozwiązywanie konfliktów, które powinny stanowić uzupełnienie zdobytej na studiach wiedzy.

Aby osiągnąć równowagę pomiędzy oczekiwaniami pracodawców, a zasobami ludzkimi obecnymi na rynku pracy, należy odpowiednio wcześnie identyfikować potrzeby kompetencyjne i kształcić społeczeństwo. Pracodawcy często wskazują, że pomimo gruntownego wykształcenia merytorycznego nowo zatrudniani pracownicy nie posiadają rozwiniętych na odpowiednim poziomie kompetencji społecznych.

Reagując na potrzeby pracodawców oraz na intensywne zmiany na rynku pracy Staropolska Szkoła Wyższa tworzy przestrzeń, w której spotykają się pracodawcy oraz przyszli pracownicy.

Global Job Meeting to idea mająca na celu zaprezentowanie wymagań i oczekiwań pracodawców w zakresie kompetencji zawodowych i społecznych oraz jednocześnie pokazanie przyszłym pracownikom kierunków rozwoju kompetencji pożądanych na rynku pracy.

Korzyścią dla młodzieży uczestniczącej w Global Job Meeting będzie zapoznanie się z tematyką związaną m.in. z rozwiązywaniem problemów interpersonalnych, radzeniem sobie w sytuacjach konfliktowych i wymagających asertywności, efektywną autoprezentacją, kompetencjami komunikacyjnymi i kooperacyjnymi, empatią i wrażliwością społeczną.

Podstawową wartością jednak dla młodzieży będzie możliwość spotkania z przedstawicielami wybranych instytucji i firm, nawiązanie kontaktów, wymiana doświadczeń. Z punktu widzenia podejmowanych przez młodzież decyzji dotyczących dalszej drogi zawodowej takie spotkania są niezwykle istotne.

Uczestnicy będą mieli również możliwość spotkania się z doradcą zawodowym. Uczestnictwo w projekcie zostanie potwierdzone certyfikatem.