bip

Pierwsze informacje zwrotne o realizacji projektu Staropolska Akademia Kopernikańska dla Najmłodszych w placówkach oświatowych woj. świętokrzyskiego

Z zasobów kursu e-learningowego „Staropolska Akademia Kopernikańska dla Najmłodszych” korzystają nauczycielki, które zdecydowały się na realizację projektu o tej samej nazwie, w swoich placówkach oświatowych.

Na Forum dla Uczestniczek Kursu pojawiły się pierwsze wypowiedzi dotyczące rozpoczęcia działań w ramach zajęć „Na tropach nauki – Mikołaj Kopernik i jego odkrycia” w dwóch grupach wiekowych: z dziećmi w wieku przedszkolnym i uczniami/uczennicami klas 1-3 szkoły podstawowej. Nauczycielki przekazują także informacje zwrotne dotyczące materiałów powyższego kursu oraz dzielą się swoimi pomysłami i doświadczeniami.

Zapraszamy do zapoznania się z nimi.