bip

Informacje nauczycielek o realizacji projektu Staropolska Akademia Kopernikańska dla Najmłodszych w placówkach oświatowych woj. Świętokrzyskiego

Nauczycielki wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, które zdecydowały się na realizację projektu Staropolska Akademia Kopernikańska dla Najmłodszych w swoich placówkach oświatowych, korzystają z zasobów kursu e-learningowego o tej samej nazwie.

W kwietniu na Forum dla Uczestniczek Kursu pojawiły się pierwsze wypowiedzi dotyczące rozpoczęcia działań w ramach zajęć „Na tropach nauki – Mikołaj Kopernik i jego odkrycia” w dwóch grupach wiekowych: z dziećmi w wieku przedszkolnym i uczniami/uczennicami klas 1-3 szkoły podstawowej. Następne wypowiedzi zostały zamieszczone przez realizatorki naszego projektu o Mikołaju Koperniku w maju. Nauczycielki przekazały także informacje zwrotne dotyczące materiałów powyższego kursu oraz podzieliły się swoimi pomysłami i doświadczeniami podczas zajęć projektowych.

Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Wypowiedzi nauczycielek o realizacji projektu – cz.1 (kwiecień 2023 r.)

Wypowiedzi nauczycielek o realizacji projektu – cz.2 (maj 2023 r.)