bip

Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Młoda Psychologia”

W dniach 11 i 12 maja br., studenci pierwszego roku Psychologii StANS, będący członkami Koła Naukowego „ Psycho-Mentis” przeszli prawdziwy chrzest bojowo-naukowy, który jak się okazało zdali na 5+.

Na Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej „Młoda Psychologia”, zorganizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nasze 3 zespoły, na 5 biorących udział, zostały zwycięzcami nagród panelowych. Liczna delegacja studentów StANS, miała okazję nie tylko zdobyć doświadczenie w projektowaniu, prowadzeniu oraz opracowaniu badań naukowych, ale także wymienić się poglądami z uczestnikami konferencji z innych uczelni w kraju. Niekiedy dyskusje były bardzo burzliwie. Pytaniom, odpowiedziom a nawet merytorycznym sporom nie było końca. Jak stwierdziła przewodnicząca KN „Psych-Mentis” Magdalena Erbel: „dzięki wyjątkowym wykładom plenarnym, autorytetów ze świata nauki zdobyliśmy niezbędną wiedzę merytoryczną potrzebną nam w przyszłości, dla naszego rozwoju naukowego w przyszłości. Ten spektakularny sukces nie byłby możliwy gdyby nie wsparcie władz Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach, które stawiają na rozwój naukowy studentów. Szczególne podziękowania należą się Dziekanowi Instytutu Psychologii dr. Markowi Graczykowi oraz dr. Stanisławowi Wójtowiczowi. Ich rady, doświadczenie oraz wsparcie, były nieocenione przy realizacji tego przedsięwzięcia. Za organizację badań oraz przygotowanie prezentacji a także prelekcje odpowiedzialni byli członkowie KN „Psycho-Mentis”. To pierwsza, ale z pewnością nie ostatnia tak duża inicjatywa ze strony naszego Koła, więc bądźcie czujni a my serdecznie zapraszamy Was do obserwacji naszych inicjatyw i poczynań.

W naszym Kole Naukowym „Psycho-Mentis”, kierujemy się zasadą:

„Jeśli są chęci, to niemożliwe staje się możliwe”.

Jesteśmy dumni nie tylko z naszych osiągnięć, ale i również z tego, że mamy tak ogromne możliwości rozwoju. Razem możemy osiągnąć wielkie rzeczy.

Poniżej tytuły prezentacji i ich autorzy:

  • Twarzą w twarz z trudną młodzieżą: podopieczni Akademickiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu, ich wartości oraz percepcja nagród i kar – Agnieszka Salwa, Paweł Salwa
  • Skala wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek – Katarzyna Dziama, Agnieszka Kowalska, Justyna Kruk, Sylwia Sosnowska, Aleksandra Wasilewska
  • Ryzyko wypalenia zawodowego w grupie policjantek –  Patrycja Skrobisz-Kuryga, Agnieszka Bydlińska, Natalia Pociot, Maciej Dziubiński, Dagmara Świstak
  • Problem zaburzeń odżywiania u młodych kobiet i mężczyzn – Magdalena Erbel, Marta Obarzanek, Sylwia Hanszke
  • Analiza poziomu wiedzy i zainteresowania terapią psychodeliczną wśród studentów psychologii Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach -Tadeusz Komorowski