bip

Komunikat z dn. 01.10.2019 r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861) od roku akademickiego 2019/2020 uruchomione zostały jednolite studia magisterskie na kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

W związku ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861) od roku akademickiego 2019/2020 uruchomione zostały jednolite studia magisterskie na kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Pozostałe specjalności z zakresu pedagogiki są dostępne w ramach studiów realizowanych
w systemie dwustopniowym: 3+2, czyli w ramach studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia na kierunku: Pedagogika.

Nabór na kierunek pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna jest prowadzonyw rekrutacji na studia II stopnia na rok akademicki 2020/2021.

Dyrektor Instytutu Pedagogiki

dr Elżbieta Męcina-Bednarek