bip

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Metod Pomocy Psychologicznej „Pomoc Psychologiczna Dzieciom i Młodzieży”

Zapisy na III Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniowa Metod Pomocy Psychologicznej „Pomoc Psychologiczna Dzieciom i Młodzieży” są otwarte!