bip

XI edycja Konkursu FINSIM Liga Akademicka

Szanowni Państwo,
już w styczniu 2023 r. rozpocznie się XI edycja Konkursu FINSIM Liga Akademicka. Rekrutacja zespołów trwa do 15 grudnia 2022 r.

Konkurs FINSIM – Liga Akademicka to szkolenie o charakterze zawodowym dla studentów pasjonujących się ekonomią, finansami i zarządzaniem, w warunkach rywalizacji konkursowej. FINSIM łączy ponad 20-letnie doświadczenia z wykorzystaniem symulacji opracowanej na Uniwersytecie Stanford, a także nowej symulacji opracowanej z partnerami zagranicznymi ITCB Hungary, która odpowiada najnowszym wymaganiom regulacyjnym w Europie. WIB jest jedynym w Polsce licencjonowanym użytkownikiem symulacji.

Uczestnicy, działając w zespołach, mogą doświadczyć konsekwencji swoich decyzji zarządczych podjętych w konkurencyjnym środowisku makroekonomicznym, symulowanym przez program w kolejnych okresach. Uczestnicy tworzą Zespoły reprezentujące zarządy banków, konkurujących między sobą. Dotychczas odbyło się 10 edycji konkursu w których udział wzięło 1039 studentów, podzielonych na 218 zespołów z 43 uczelni z całej Polski.

Zasady gry:

Do Konkursu zapraszamy 5-osobowe zespoły złożone ze studentów od II roku studiów wzwyż, z kierunków o profilu bankowo-finansowym, ekonomicznym lub zbliżonym, legitymujących się dobrymi wynikami w nauce (wymagana średnia ocen za rok akademicki 2021/2022 to minimum 3,80 w skali 2-5, liczona jako średnia ocen na osobę) oraz aktywnością w uczelnianych kołach naukowych, organizacjach studenckich.

Najważniejsze informacje dot. tegorocznej edycji Ligi:

  • Rekrutacja zespołów do 15 grudnia br. (zasady rekrutacji i regulamin Konkursu na stronie www.liga.finsim.pl )
  • Zdalna sesja inauguracyjna w styczniu 2023 r.
  • Zdalna sesja finałowa w czerwcu 2023 r.
  • Gra on-line
  • Wsparcie Mentorów

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie projektu www.liga.finsim.pl (formularz zgłoszenia, wzór zaświadczenia, regulamin, harmonogram Konkursu ).

Fanpage na FB: https://www.facebook.com/FinsimLigaAkademicka/

W załączeniu przesyłam plakat, który można wykorzystać na strona www i w mediach społecznościowych uczelni i kół naukowych.

Kontakt z Koordynatorem Konkursu: Magdalena Skwarska, tel. 723 723 750, mskwarska@wib.org.pl