bip

WARSZTATY W AMOW „KODOWANIE DLA KAŻDEGO”

Dnia 12 października 2022 r. dyrektor Instytutu Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach zainauguruje działania w Akademickim Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu w ramach Code Week pod tytułem „OFFLINE’OWE PRZYGODY Z KODOWANIEM W AMOW”.

 Spotkanie z młodzieżą będzie miało charakter warsztatów, podczas których wychowankowie pracując w zespołach będą szukać algorytmów w swoim otoczeniu, a także tworzyć własne algorytmy stosując różne formy zapisu. Wykorzystując systemy liczbowe stosowane do komunikowania się z komputerem będą zapisywać swoje daty urodzin.

Następnie rozpoczną się rozgrywki zespołowe polegające na programowaniu robota Roby na planszy z zastosowaniem operatorów ruchu w dwóch różnych konkurencjach: gra nr 1 WYŚCIG „KTO PIERWSZY DO METY?” i gra nr 2 WYCIECZKA TURYSTYCZNA ROBOTÓW SERII ROBY W OKOLICE KIELC „KTO ZWIEDZI WIĘCEJ CIEKAWYCH MIEJSC?”. Ruchy robota Roby będą także kodowane w systemie dwójkowym.

Ćwiczenie „Odgadnij liczbę, o której myślę?” będzie kolejnym działaniem kształtującym myślenie komputacyjne wychowanków AMOW. Poznają oni w praktyce, jak komputer odczytuje obrazy i będą kodować offline proste obrazki. Na zakończenie warsztatów wychowankowie poznają DALL-E, czyli nowy system sztucznej inteligencji, który może tworzyć realistyczne obrazy i rysunki na podstawie opisu w języku angielskim.

Materiały wykorzystane na warsztatach: