bip

Film ukazujący metody nauki na zajęciach języka angielskiego w Staropolskiej Szkole Wyższej.

mgr Agnieszka Olszewska-Majcher