bip

Egzaminy dyplomowe

Student ostatniego roku przystępujący do egzaminu dyplomowego ma obowiązek:

 • uiścić na bieżąco wszystkie opłaty związane ze studiowaniem,
 • zdać kartę obiegową do Dziekanatu na dwa tygodnie przed egzaminem,
 • zdać 1 egzemplarz pracy dyplomowej dwustronnie drukowany w miękkiej oprawie, klejonej, z opisaną płytą CD (imię, nazwisko, nr albumu i tytuł pracy – opis musi znajdować się na płycie) w jednym z edytowalnych formatów: doc; docx; rtf; txt; odt; pdf, do Dziekanatu w terminie na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego, jest to termin nieprzekraczalny!
 • praca w wersji elektronicznej musi znajdować się w jednym pliku !
 • praca musi mieć pisemne potwierdzenie przyjęcia przez promotora
 • bindowanych prac dziekanat nie będzie przyjmował
 • wzór pierwszej strony pracy znajduje się poniżej
 • ostatnią stronę pracy stanowi oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy (druk oświadczenia do pobrania poniżej)
 • student, który nie przystąpi do egzaminu dyplomowego w wyznaczonym terminie ma możliwość zdawania egzaminu w innym, wyznaczonym przez Uczelnię terminie, nieprzekraczającym trzech miesięcy od daty zakończenia studiów
 • nieprzystąpienie do egzaminu dyplomowego w wyznaczonych terminach skutkuje skreśleniem z listy z możliwością (na wniosek studenta) powtarzania ostatniego semestru studiów.
 • wraz z pracą student składa: oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej pracy dyplomowej z przedstawionym wydrukiem komputerowym oraz oświadczenie znajomości zasad dotyczących kontroli oryginalności pracy dyplomowej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (druki do pobrania poniżej)


Sprawdź swoją pracę na stronie

Szanowni   Państwo,
Integralnym elementem obowiązujących w Uczelni zasad i procedur zapewniania i doskonalenia  jakości kształcenia jest troska o ochronę oryginalności  prac dyplomowych powstających na uczelni. Ostatnia nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wprowadza ważne zapisy odnośnie gromadzenia i przechowywania prac dyplomowych. Art. 167b ustawy i art. 35 przepisów przejściowych obliguje uczelnię do przesyłania do Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego prac dyplomowych w formie elektronicznej. Będzie weryfikowana ich samodzielność. W sytuacji, kiedy program wykaże, ze praca dyplomowa stanowi plagiat, mimo pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego, uczelnia ma obowiązek wszczęcia postępowania odnośnie odebrania tytułu zawodowego. 

Możecie Państwo  zweryfikować oryginalność i poprawność swoich prac korzystając z systemu antyplagiatowego.


Pytania do egzaminów dyplomowychDo pobrania