Bochnia - Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
bip

Bochnia

Kontakt

Godziny pracy dziekanatu:

– w roku akademickim: od wtorku do piątku 8:00 – 16:00
– podczas zjazdów (sobota): 9:00 – 14:00 (8:00-9:00 i 14:00-16:00 – godziny wewnętrzne)
– w okresie wakacyjnym: od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00.

Oferta edukacyjna

Wydział Zamiejscowy w Bochni Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych powstał w wyniku włączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni funkcjonującej od 2000 roku w struktury Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach. Dzięki połączeniu bocheńska placówka zapewniała sobie możliwość dalszego funkcjonowania oraz jednocześnie poszerzyła ofertę edukacyjną Wydziału.

Współczesne studiowanie jest zorientowane głównie na nabywanie nowych kompetencji i umiejętności interpersonalnych, społecznych oraz kształtowanie postaw. W myśl misji Uczelni cała działalność i aktywność Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych skierowana jest na zaspokojenie oczekiwań studentów, społeczeństwa i potencjalnych pracodawców. Służą temu nowoczesne programy kształcenia oraz profesjonalna kadra dydaktyczna, która posiada praktyczne doświadczenie zawodowe. Wiedza, którą posiadają oraz treści programowe, które przygotowują zaczerpnięte są z życia gospodarczego, społecznego i kulturowego.

O jakości kształcenia w Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach świadczą innowacyjne programy kształcenia, nagrody, które Uczelnia uzyskała na przestrzeni wielu lat funkcjonowania oraz uznanie środowiska zarówno lokalnego jak i międzynarodowego. Wszystkie wysiłki związane w tworzeniem programów kształcenia podejmowane są po to, aby nabyte na studiach wiedza, umiejętności i kompetencje, nie tylko dawały możliwość znalezienia pracy, ale także umożliwiały młodym ludziom zakładanie własnej działalności gospodarczej. Ważnym aspektem jest pozyskiwanie takich kompetencji, które wyróżnią młodego człowieka na rynku pracy. Z pewnością do takich przewag można zaliczyć znajomość języków obcych, a także łączenie wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną. Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w myśl tych postulatów zapewnia możliwość wyjazdu na płatne dla studentów zagraniczne praktyki zawodowe oraz semestralne bądź roczne studia w 52 partnerskich uczelniach i instytucjach europejskich. Udział w wymianie zagranicznej pozwala pogłębić wiedzę w danej specjalizacji oraz polepszy znajomość języków obcych. Jest to też doskonała okazja do rozwoju osobowości i usamodzielnienia się. To wszystko razem prowadzi do zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy. Obce dotychczas miasto może stać się Twoją drugą ojczyzną, a poznani ludzie przyjaciółmi na całe życie.

Nasi studenci akcentują przede wszystkim wysoki poziom studiów oraz dobrą atmosferę, jaką stwarza kadra dydaktyczna i administracyjna Wydziału. To wszystko powoduje, że warto podjąć studia w Wydziale Zamiejscowym w Bochni Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach.