bip

Podstawowe informacje

Biuletyn Informacji Publicznej organizacji Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach

Adres: ul. Ponurego Piwnika 49, 25-666 Kielce

Redaktor: Dariusz Kruk

Adres mailowy: dariuszkruk@stsw.edu.pl

Numer telefonu: +48413458588

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach została utworzona w 2001 roku na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej DSW-3-0145-33/Eko/2001. Uczelnia została wpisana do rejestru uczelni prowadzonych przez Ministra Edukacji Narodowej pod nr 199 i posiada osobowość prawną.

Ostatnio zmienione lub dodane strony BIP

Instrukcja obsługi stron BIP