bip

Badanie losów zawodowych absolwentów Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach

Drogi Absolwencie!

Zapraszamy do uczestnictwa w badaniach dotyczących losów zawodowych absolwentów. Inicjatywa została objęta patronatem J.M. Rektor Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach. Celem badania jest określenie jak wiedza i umiejętności, zdobyte podczas studiów, wpłynęły na rozwój karier zawodowych naszych absolwentów. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wyniki zostaną opublikowane w postaci zbiorczego zestawienia statystycznego. Szczegółowy raport będzie dostępny w Biurze Karier Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.