bip

Wizyta studyjna Doc. Ing. Ivany Butoracovej Šindleryovej, PhD z Uniwersytetu Św. Cyryla i Metodego w Trnawie

W dniach 9-13 stycznia, w ramach Programu Erasmus+, gościliśmy Doc. Ing. Ivanę Butoracovą Šindleryovą, PhD z Uniwersytetu Św. Cyryla i Metodego w Trnawie (Słowacja).

Głównym celem wizyty było zacieśnienie więzi pomiędzy oboma Uczelniami. Rozmawialiśmy m.in. o współpracy w dziedzinie kształcenia, badań i nauki. Istotnym wynikiem wizyty było rozpoczęcie rozmów na temat współpracy w zakresie mobilności studentów i pracowników oraz publikacji wspólnych artykułów naukowych. Doc. Ing. Ivana Butoracova Šindleryova, PhD jest członkinią zespołu redakcyjnego Slovak Journal of Political Sciences – SJPS (Slovenská politologická revue), który publikuje artykuły poświęcone naukom politycznym, stosunkom międzynarodowym, socjologii, europeistyce i polityce publicznej. SJPS jest wydawane przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie na Słowacji. Czasopismo ukazuje się w języku angielskim oraz jest indeksowane i wyodrębniane w międzynarodowych akademickich bazach danych (WoS oraz SCOPUS).