bip

Warsztaty blended-learningowe i webinarium „Kraina Ekonomii dla najmłodszych”

Instytut Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych w ramach działań Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach jako Koordynatora Regionalnego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości województwa świętokrzyskiego zorganizował i przeprowadził w dniach od 16 do 17 listopada 2022 r. bezpłatne warsztaty oraz webinarium „Kraina Ekonomii dla najmłodszych”.

Szkolenia powyższe adresowane były do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Celem szkoleń było przygotowanie nauczycieli do przeprowadzenia zajęć „Poznaj Krainę Ekonomii” w swoich placówkach oświatowych, podczas których dzieci i uczniowie będą zdobywać do końca miesiąca listopada sprawności Krainy Ekonomii oraz brać udział w 4 konkursach w Krainie Ekonomii.

Część stacjonarna warsztatów odbyła się w siedzibie Uczelni, gdzie uczestniczki zaproszone przez Królową Ekonomię Wspaniałą na kawę i ciasteczka poznawały Krainę Ekonomii, jej główne postacie, a także sprawności i konkursy dla dzieci i uczniów zawarte w pakietach dydaktyczno – metodycznych.

W imieniu Pani Rektor prof. StANS dr hab. Jolanty Góral-Półrola spotkanie 16 listopada otworzył Pan dr Tomasz Konopka Dziekan Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie. Zwrócił uwagę na niezwykle ważne zadanie stojące przed nauczycielami w kontekście hasła 15. Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – „Elastyczność bez granic”, jakim jest kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw przedsiębiorczych.

Na ręce nauczycieli Pieniążek Wielki Król Krainy Ekonomii skierował list do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zapraszający je do zdobywania sprawności z zakresu przedsiębiorczości, których uzyskanie daje paszport do Krainy Ekonomii. 

Dla uczestniczek warsztatów i webinarium został utworzony w Centrum E-Learningu naszej uczelni kurs „Światowy Tydzień Przedsiębiorczości”, którego celem jest wspieranie ich samokształcenia w zakresie przeprowadzenia dla swoich wychowanków i uczniów zajęć „Poznaj Krainę Ekonomii” m.in. poprzez analizę materiałów zaproponowanych przez Marię Krogulec-Sobowiec do przeprowadzenia powyższych zajęć i 4 konkursów z Krainy Ekonomii w placówkach oświatowych.

Uczestniczki warsztatów otrzymają w wersji elektronicznej zaświadczenie o udziale w formie doskonalenia zawodowego w ramach 15. Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Po realizacji zajęć placówka oświatowa otrzyma Certyfikat Partnera 15. Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.