bip

WYKŁAD Z EKSPERTEM ZAGRANICZNYM

Szanowni Studenci i Pracownicy Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach!

z ogromną przyjemnością zapraszamy w dniu 6 grudnia o godz. 14.30 na spotkanie w formie zdalnej ze specjalnym gościem StSW z Florydy.
Wykład pt. „Revenge Tourism” na platformie MT poprowadzi Pan Prof. dr Jay Schrock z Uniwersytetu South Florida Sarasota-Manatee.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęła Jej Magnificencja Prof. StSW dr hab. Jolanta Góral-Półrola – Rektor Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.
Wspólnie ze społecznością akademicką Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach w spotkaniu wezmą udział uczniowie i pracownicy partnerskich szkół: Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Staszowie oraz ZSP im. Mikołaja Kopernika w Busku Zdroju.
Poniżej zamieszczamy bezpośredni link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3akvXlSKth6dRTSipHhbimvLsaY6Rs5Ba0dS-jf5n4SiQ1%40thread.tacv2/1636541252197?context=%7b%22Tid%22%3a%22c48d2967-c825-42ff-ab63-a6b08609acbd%22%2c%22Oid%22%3a%22a49788d4-a51a-4602-b7ee-5d5dd8b52a8d%22%7d