bip

Warsztat online „Włączenie kwalifikacji uzyskanych w ramach studiów podyplomowych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji”

Dnia 27 stycznia 2022 r. pracownicy Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach wzięli udział w warsztacie otwartym online Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie „Włączenie kwalifikacji uzyskanych w ramach studiów podyplomowych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji” w ramach projektu „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap2)”.

Warsztat ten skierowany był do pracowników uczelni zainteresowanych przedstawionym tematem, jak również realizujących zadania zawodowe związane z planowaniem i organizacją kierunków studiów podyplomowych.

Zajęcia online przeprowadziła dr Kamila Pawłowska – Główny Trener Zespołu ds. Seminariów i Szkoleń Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Uczestnicy warsztatu mieli możliwość zdobycia informacji na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) oraz poznania schematu włączania kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych do ZSK (ze szczególnym uwzględnieniem powiązania zapisów różnych ustaw).

Istotnym elementem warsztatów były również zagadnienia dotyczące:

  • wypełnienia formularza  dotyczącego opisu kwalifikacji,
  • prawidłowego formułowania efektów uczenia się w ZSK,
  • określania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) dla kwalifikacji,
  • przeniesienia omawianych założeń na własny grunt zawodowy.