bip

Uroczyste podpisanie Karty Erasmus dla szkolnictwa wyższego na lata 2021-2027

W dniu 12 kwietnia 2021r. Jej Magnificencja Rektor Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach prof. dr hab. Jolanta Góral–Półrola dokonała uroczystego podpisania Karty Erasmus dla szkolnictwa wyższego na lata 2021-2027.

Uczelnia złożyła wniosek do Komisji Europejskiej o przyznanie Karty w dniu 22 maja 2020r. Nadrzędną ideą programu Erasmus jest rozwijanie międzynarodowej współpracy jak również wymiana studentów i pracowników wyższych uczelni.  Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach od wielu lat uczestniczy w programie Erasmus, posiada kilkadziesiąt umów partnerskich podpisanych w ramach programu. Karta Erasmus pozwoli Uczelni na udział w europejskich projektach mobilności, wymianę kadry naukowej, studentów oraz budowanie partnerstw na rzecz współpracy i wymiany dobrych praktyk co zdecydowanie wzmocni jej szeroko pojętą internacjonalizację.