bip

Uczniowie pozdrowili Góry Świętokrzyskie

Zakończył się projekt dla szkół, którego inspiracją była postać mjra Jana Piwnika „Ponurego”, upamiętnionego na muralu znajdującym się na budynku Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.

Projekt pn. „Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie – o Janie Piwniku „Ponurym” realizowany był przez Akademicką Fundację Staropolską dzięki wsparciu województwa świętokrzyskiego. Dzięki przedsięwzięciu zrealizowano cykl rajdów patriotycznych dla uczniów 8 klas szkół woj. świętokrzyskiego.

W ramach projektu od września do listopada 2021 roku uczniowie szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego wzięli udział w cyklu lekcji historycznych (po jednej dla każdej zgłoszonej szkoły), będących połączeniem tradycyjnych zajęć z rajdem pieszym oraz zwiedzaniem miejsc w woj. świętokrzyskim, związanych z tematem projektu. Uczniowie mieli okazję:

– zwiedzić nowoczesną ekspozycję Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie – miejsce m.in. związanego z działalnością Jana Piwnika „Ponurego”

– uczestniczyć w ok. 15 km rajdzie pieszym na trasie Śniadka – Wąchock. Rajd prowadził przez Wykus z kapliczką Matki Boskiej Bolesnej – miejsce upamiętniające Zgrupowanie Armii Krajowej „Ponury”, „Kropkę” – leśną twierdzę oddziałów AK Ponurego i Nurta oraz mogiły partyzantów oddziałów AK. W okolicy Wykusu zorganizowano ognisko z pogawędką historyczną.

– zwiedzić klasztor Cystersów w Wąchocku – miejsce pochówku Jana Piwnika „Ponurego” oraz  Panteon Pamięci Podziemnego Państwa Polskiego 1939 – 45.

Lekcje były prowadzone doświadczonego przewodnika świętokrzyskiego, w atrakcyjnej dla młodzieży formie m.in. w oparciu o film dokumentalny o Mauzoleum w Michniowie, materiały archiwum państwowego. W zajęcia wpleciona była dyskusja z uczestnikami oraz prezentacja rekwizytów z czasu II wojny światowej na terenie Mauzoleum.

W projekcie wzięło udział  łącznie 156 uczniów klas ósmych z czterech szkół podstawowych z terenu Kielc:

– Szkoły Podstawowej nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka”

– Szkoły Podstawowej nr 12 im. Bohaterów Westerplatte

– Szkoły Podstawowa Integracyjna nr 11 im. Bohaterów Warszawy

– Szkoły Podstawowej nr 27 im. K. K. Baczyńskiego

Dzięki projektowi:

– uczestnicy mieli okazję wziąć udział w nieszablonowych zajęciach dydaktycznych –  cztery rajdy piesze połączone z nauką historii

– młodzież pozyskała w atrakcyjnej formie wiedzę o działalności Armii Krajowej na terenie Gór Świętokrzyskich, szczególnie o życiu i działalności mjr Jana Piwnika „Ponurego” – legendarnego dowódcy AK

– uczniowie poznali historyczne miejsca woj. świętokrzyskiego – Mauzoleum Wsi Polskiej w Michniowie, Polany Wykus i Klasztoru Cystersów w Wąchocku

– zainicjowano współpracę instytucji edukacyjnych różnego szczebla w zakresie wychowania obywatelsko-patriotycznego młodego pokolenia.

Celem przedsięwzięcia było rozbudzenie uczuć patriotycznych wśród młodzieży, kształtowanie postawy szacunku do tradycji polskiej, symboliki narodowej, postaci wielkich Polaków, promocja aktywnej postawy obywatelskiej, rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego oraz wzmocnienie identyfikacji z miejscem pochodzenia oraz wyzwolenie emocjonalnego związku z krajem ojczystym.

Działania, zainicjowane w projekcie, zostały bardzo dobrze przyjęte przez młodzież i nauczycieli oraz będą kontynuowane w ramach współpracy trójstronnej Akademickiej Fundacji Staropolskiej, Staropolskiej Szkoły Wyższej i Szkół w zakresie wychowania patriotycznego oraz w innych dziedzinach związanych z rozwojem dzieci i młodzieży.