bip

Seminarium Instytutu Badań Edukacyjnych

Serdecznie zapraszam do udziału w Seminarium Instytutu Badań Edukacyjnych pt.:
Jak korzystać ze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym (program w załączeniu).

Spotkanie odbędzie się 7. grudnia 2021 r. o godzinie 17.30 w formie on-line.
Link do wydarzenia i szczegółowe informacje, dotyczące logowania zostaną przesłane dzień wcześniej.

Wyrażam nadzieję, że proponowane wydarzenie spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Z szacunkiem, z pozdrowieniami,
dr hab. prof. StSW Jolanta Góral-Półrola
REKTOR

Ps. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa pocztą zwrotną do dnia 05.12.2021 r.