bip

Projekt Psychological Early Intervention: Clinical Training

Na skutek kryzysu zdrowotnego spowodowanego pandemią Covid-19, szczególną uwagę przywiązuje się obecnie do kluczowych kompetencji psychologów, psychoterapeutów oraz szeroko pojętej grupy ratowników zaangażowanych w interwencje psychologiczne w nagłych wypadkach. Nowym priorytetem społecznym stało się opanowanie kryzysu humanitarnego wywołanego pandemią COVID-19. Kluczową rolę odgrywa dzisiaj „psychological early intervention” rozumiana w projekcie jako interwencja psychologiczna w sytuacjach kryzysowych.

Staropolska Szkoła Wyższa jest Partnerem Stowarzyszonym międzynarodowego projektu o nazwie Psychological Early Intervention: Clinical Training, współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Celem projektu jest szkolenie beneficjentów w zakresie dwóch rodzajów kompetencji: a/ wsparcia psychologicznego dla ofiar klęsk żywiołowych i kryzysów humanitarnych oraz b/ zarządzania sytuacjami kryzysowymi w kierunku ograniczenia ich skutków i ułatwienia odbudowy odporności psychospołecznej.

W projekcie zostaną wypracowane tzw. rezultaty pracy intelektualnej (Intellectual Outputs). Będą to innowacyjne, e-learningowe szkolenia, kursy oraz materiały dydaktyczne do samodzielnej nauki dedykowane psychologom, psychoterapeutom, psychoanalitykom oraz ich trenerom, udostępnione na platformie MOOC (Massive Open Online Courses):

  1. Jako Rezultat pracy intelektualnej IO1 Psychological Early Intervention: clinical intervention zostaną opracowane dwa szkolenia MOOC mające na celu poprawę kompetencji psychologów, psychoterapeutów, psychoanalityków oraz ich trenerów, oparte na interaktywnych metodach nauczania i narzędziach, zawierające m.in. materiały video, analizy przypadków, gry i ćwiczenia, symulacje, możliwość wzajemnej oceny wyników (peer evaluation).
  2. Rezultat pracy intelektualnej IO2 Psychological Early Intervention Tool Kit: skills portfolio for psychologists, psychotherapists and psychoanalysts and VET, trainers with role of facilitator in emergency obejmuje dwa zestawy narzędzi dla psychologów, psychoterapeutów, psychoanalityków oraz ich trenerów do samodzielnego szkolenia z uwzględnieniem debriefingu po interwencjach psychologicznych w sytuacjach kryzysowych.
  3. Jako rezultat pracy intelektualnej IO3 Psychological Early Intervention: Collection of Case Studies powstanie zbiór “case studies” zawierający analizy różnych przypadków w kontekście sytuacji kryzysowych takich jak pandemia COVID-19, konflikty społeczne, wypadki drogowe, katastrofy naturalne etc.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i zapoznania się z załączonym materiałem informacyjnym: