bip

Pomyślny wynik oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Z satysfakcją pragnę poinformować, że Staropolska Szkoła Wyższa pomyślnie przeszła ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku: finanse i rachunkowość (studia I i II stopnia, profil praktyczny) i na kolejne sześć lat uzyskała akredytację do prowadzenia tychże studiów w Filii w Bochni (Uchwała nr 845/2021 Prezydium PKA z 25 marca 2021 r.).
Wszystkim, którzy swoją pracą, swoim zaangażowaniem przyczynili się do tego niewątpliwego sukcesu, składam serdeczne podziękowania.