bip

Ogólnopolska Gra o Karierę 2022

W tym roku po raz kolejny organizowana jest ogólnopolska Gra o Karierę. Wydarzenie powstałe z inicjatywy Komisji ds. Akademickich Biur Karier przy KRASP odbędzie się w dniach 16-20 maja 2022 r.

Do głównych założeń tego wydarzenia zalicza się zacieśnienie współpracy między Biurami Karier w całym kraju, zwiększenie świadomości studentów na temat istnienia i zakresu działalności Biur Karier oraz kreowanie ich pozytywnego wizerunku.

Wszystkie wydarzenia Biur Karier polskich uczelni zaplanowane w ramach ogólnopolskiej Gry o Karierę

W ramach ogólnopolskiego wydarzenia Gra o Karierę nasza uczelnia organizuje dwa webinaria dla wszystkich zainteresowanych Studentów.

Pierwsze z nich „Jak profesjonalnie przygotować się do wejścia na rynek pracy, czyli tworzenie własnego e-portfolio w aplikacji MAHARA” odbędzie się 18 maja 2022 r. od godz. 11.00 do 12.30. Drugie webinarium na temat: „Emocje, które wzmacniają pozytywną autoprezentację” odbędzie się 19 maja 2022 r. od godz. 10.00 do 11.30.

Szczegółowe informacje o wydarzeniach zaplanowanych przez Staropolską Akademię Nauk Stosowanych:
Webinarium „Jak profesjonalnie przygotować się do wejścia na rynek pracy, czyli tworzenie własnego e-portfolio w aplikacji MAHARA”
Webinarium „Emocje, które wzmacniają pozytywną autoprezentację”