bip

Kształcenie zdalne w siedzibie głównej Uczelni oraz wszystkich Filiach STSW

Zarządzeniem Rektora StSW nr 2/01/21/22 wprowadza się w siedzibie głównej Uczelni oraz wszystkich Filiach STSW kształcenie zdalne (on-line).