bip

Kierunek Zarządzanie w Filii w Tarnobrzegu

Z satysfakcją pragnę poinformować, że decyzją Ministra Edukacji i Nauki Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach otrzymała pozwolenie na utworzenie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „zarządzanie”, prowadzonych w Filii w Tarnobrzegu.

Wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do tego sukcesu, składam serdeczne podziękowania.

dr hab. Jolanta Góral – Półrola, prof. StANS
Rektor STANS