bip

20. INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO W STAROPOLSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ W KIELCACH!

23 października 2021r. w Kieleckim Centrum Biznesu po raz dwudziesty rozbrzmiało Gaudeamus Igitur inaugurując nowy rok akademicki 2021/2022 w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach.

W uroczystości udział wzięli zaszczytni goście – rektorzy i delegaci szkół wyższych, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, parlamentarzyści, reprezentanci środowisk lokalnych, biznesu oraz społeczność akademicka Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach. Zgromadzonych gości przywitała Jej Magnificencja Rektor Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach prof. StSW dr hab. Jolanta Góral-Półrola. W swoim wystąpieniu inauguracyjnym Pani Rektor podkreśliła dorobek i pozycję jaką Uczelnia osiągnęła w ciągu dwudziestu lat swojego istnienia na krajowym i międzynarodowym rynku edukacyjnym w obszarze szkolnictwa wyższego. Tradycyjnie po przemówieniu inauguracyjnym oraz Gaude Mater Polonia nastąpiła immatrykulacja studentów rozpoczynających naukę w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Akt ślubowania odczytał Prorektor dr Dariusz Kruk. W wystąpieniach zaproszonych gości podkreślono wagę i znaczenie  jakie odgrywa Staropolska Alma Mater w przestrzeni lokalnej oraz międzynarodowej. Odczytano także adresy osób, które przesłały listy gratulacyjne. Podczas uroczystości Jej Magnificencja wręczyła indywidualne nagrody oraz złożyła serdeczne podziękowania pracownikom za trud i pracę na rzecz rozwoju Uczelni. W imieniu studentów głos zabrała Pani Paula Mikołajczyk – studentka kierunku psychologia. Wykład inauguracyjny pt.: „Usus magister est optimus … O korzyściach z zastosowania eksperymentu w dziedzinie nauk społecznych ” wygłosił  prof. StSW dr hab. Grzegorz Wilk – Jakubowski.  Muzycznym akcentem inauguracji roku akademickiego był występ kwartetu smyczkowego MAAK GROUP. Dzięki transmisji na żywo w uroczystości mogli uczestniczyć wszyscy zaproszeni goście, którzy z różnych względów nie mogli osobiście na nią przybyć. Retransmisję inauguracji można obejrzeć poniżej.