bip

Aktualności z dublińskiego Radia Wnet

30 lat Ambasady RP w Irlandii i 15 lat wydziału i filii Staropolskiej Szkoły Wyższej w Dublinie.

Nowy Rocznik Towarzystwa Irlandzko-Polskiego i kolejny książkowy album pt. Kalendarium polskiej dyplomacji w Irlandii pod red. J. Płacheckiego.