bip

XX KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROPSYCHOLOGICZNEGO „Mózg – Język – Zachowanie. Ujęcie Interdyscyplinarne”

Rok 2017 jest szczególny dla Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, albowiem przypadają nań ważne jubileusze.

POLSKIE TOWARZYSTWO NEUROPSYCHOLOGICZNE
WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W KIELCACH
FUNDACJA „PONAD …”

wraz z Partnerami

UNIWERSYTETEM ADIYAMAN, TURCJA
UNIWERSYTETEM PRESZOWSKIM, SŁOWACJA
UNIWERSYTETEM WINNICKIM, UKRAINA

zapraszają do udziału

w XX KONGRESIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROPSYCHOLOGICZNEGO
„Mózg – Język – Zachowanie. Ujęcie Interdyscyplinarne”
Kielce, 21 – 22 października 2017 roku

Po pierwsze, już sam Kongres jest jubileuszowy, bo dwudziesty; po drugie, w bieżącym roku mija dwadzieścia pięć lat od utworzenia PTNeuro; po trzecie, piętnaście lat temu ukazał się pierwszy tom „Acta Neuropsychologica” – oficjalnego czasopisma Towarzystwa; po czwarte i najważniejsze, w tym roku jubileusz czterdziestolecia pracy naukowej i zawodowej obchodzi Prof. zw. dr hab. Maria M. Pąchalska, założyciel i od dwudziestu pięciu lat Prezes PTNeuro, założyciel i od piętnastu lat Redaktor Naczelny „Acta Neuropsychologica”, znana w kraju i na świecie uczona w dziedzinie neuronauk, wrażliwa humanistka, nauczyciel akademicki. Wyrażając swój szacunek i uznanie, ten Kongres pragniemy zadedykować właśnie Pani Profesor.

Główne zainteresowania naukowo-badawcze Prof. zw. dr hab. Marii M. Pąchalskiej skupiają się na neuropsychologii i neurologopedii, stąd temat przewodni Kongresu.

Zapraszamy do wspólnych rozważań w ramach następujących kręgów tematycznych:

1. Neurobiologia i neuropsychologia języka
– Mózgowe podstawy procesów językowych, poznawczych i emocjonalnych
– Neuroobrazowanie procesów językowych.
– Genetyka a zaburzenia językowe
2. Rozwój komunikacji językowej i jej zaburzenia: od dzieciństwa do starości.
3. Diagnostyka i terapia zaburzeń komunikacji językowej u osób z dysfunkcjami mózgu
– Etiologia i epidemiologia zaburzeń językowych
– Następstwa utraty możliwości słownego komunikowania się
– Nowoczesna farmakoterapia
– Nowe formy neurorehabilitacji osób z zaburzeniami komunikacji językowej.
Nie ograniczamy wystąpień jedynie do tej tematyki. Do udziału w Kongresie zapraszamy wszystkich, których interesują zagadnienia związane z językiem i jego znaczeniem dla psychicznego i społecznego funkcjonowania człowieka.

Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest przesłanie zgłoszenia (karta zgłoszenia w załączeniu) oraz przekazanie na konto organizatora opłaty konferencyjnej w wysokości:

Udział czynny: 290 zł. (opłata obejmuje: możliwość prezentacji referatu/plakatu naukowego, materiały konferencyjne, certyfikat, bufet kawowy, obiad w pierwszym dniu, uroczystą kolację)
Udział bierny: Wariant A: 270 zł. (opłata obejmuje: materiały konferencyjne, certyfikat, bufet kawowy, obiad w pierwszym dniu, uroczystą kolację)
Wariant B: 120 zł. (opłata obejmuje: materiały konferencyjne, certyfikat, bufet kawowy).
Opłata konferencyjna nie dotyczy Szanownych Państwa, którzy przyjęli zaproszenie do Komitetu Naukowego Kongresu.

Terminy

Zgłoszenia uczestnictwa (na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia) prosimy przesłać – do dnia 15.07.2017 r. na adres e-mail: konferencje.pedagogika@stsw.edu.pl

Zapraszamy na stronę Kongresu http://kongresptn.pl/

Zaproszenie na Kongres

Program Kongresu