bip

Staropolska Szkoła Wyższa po raz kolejny numerem 1 w województwie świętokrzyskim!

Po raz kolejny Staropolska Szkoła Wyższa w ramach niezależnego rankingu Perspektywy 2017 została najlepszą niepubliczną uczelnią magisterską w regionie świętokrzyskim.

Nasza uczelnia zanotowała awans w ogólnopolskim zestawieniu uczelni niepublicznych z 39 miejsca (w 2016 roku) na miejsce 33.
Nasza uczelnia systematycznie realizuje swoje założenia integrując doświadczenia i potrzeby otoczenia społecznego w tym pracodawców z procesem kształcenia, stwarzając warunki dla studentów i pracowników do wszechstronnego rozwoju ich talentów, dostarczając specjalistyczną wiedzę, w kształceniu nastawionym na praktyczne umiejętności i kreatywne postawy oraz kompetencje społeczne jako odpowiedź na zmieniające się wyzwania rynku i globalnej gospodarki.

Ranking Szkól Wyższych Perspektywy 2017 to nie tylko narzędzie, które – mądrze wykorzystane – może posłużyć maturzystom i ich rodzicom w wyborach edukacyjnych. Ranking to także kompendium wiedzy o aktualnym stanie polskiego szkolnictwa wyższego – panoramiczne zdjęcie wykonane tu i teraz, przedstawiające nasze uczelnie i ich ambicje z różnych, ale nieprzypadkowo dobranych perspektyw.

Składamy serdeczne podziękowania kadrze naukowo-dydaktycznej oraz wszystkim pracownikom za wkład w rozwój naukowy uczelni.

   

Pełny ranking Perspektywy 2017