bip

VI Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych, której tematem będzie „Childhood Space – Przestrzeń Dzieciństwa”.

Główne cele konferencji to ukazanie współczesnych aspektów wychowania dziecka, poszukiwanie nowych rozwiązań w procesie wychowania oraz wymiana doświadczeń i upowszechnianie wyników badań edukacyjnych.

Główne obszary tematyczne V Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych to:
•    Dziecko w przestrzeni edukacyjnej;
•    Dziecko w środowisku rodzinnym;
•    Dziecko w mass mediach;
•    Dziecko w instytucjach opieki i wychowania.

Organizatorem konferencji jest studenckie koło naukowe StSW Childhood Space – Przestrzeń Dzieciństwa.

Opiekunami Koła Naukowego są dr Lidia Pawelec i dr Małgorzata Molenda.

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza drogą elektroniczną do dnia 22.06.2017
e-mail: lidiapawelec@op.pl

Formularz zgłoszeniowy – załącznik

We cordially invite all interested students to participate in the VI International Conference of Students’ Scientific Circles, about „Childhood Space”. The main objectives of the conference are to show the modern aspects of the child’s upbringing, to search for new solutions in the educational process and to exchange experience and dissemination about the results of educational research.

The main thematic areas of The V International Conference of Students’ Scientific Circles are:

•    Child in education area;
•    Child in family environment;
•    Child in mass media;
•    Child and child care institutions.

The conference is organized by Student Scientific Circle of Old Polish University Childhood Space. Guardians of the Scientific Circle are PhD Lidia Pawelec and PhD Małgorzata Molęda.

Please, send application form by e-mail till 22.06.2017
e-mail: lidiapawelec@op.pl

Application form – attachment