bip

Umowa o współpracy z Winnickim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym

9 marca 2017 roku została podpisana umowa o współpracy między Staropolską Szkołą Wyższą, a Winnickim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Winnicy na Ukrainie.

Umowę z ramienia Uczelni podpisał Rektor dr Jan Telus, zaś ze strony Uniwersytetu Pedagogicznego Rektor Natalia Iwanowna-Łazarenko.

Na mocy niniejszej umowy studenci z Ukrainy będą mogli studiować w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Współpraca między uczelniami odnosić się będzie również do organizacji wspólnych konferencji naukowych dla studentów i wykładowców obu uczelni.

DSC 1192

DSC 1197