bip

Akademickie Przedszkole w Wólce Kłuckiej

20 lutego 2017 w Szkole Podstawowej w Zaborowicach uroczyście podpisano 13 umów na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Jedna z umów  dotyczy  projektu Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach – Akademickie Przedszkole w Wólce Kłuckiej.

Celem projektu jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju 49 dzieciom w wieku 2,5 – 6 lat z terenów wiejskich woj. świętokrzyskiego, gł. gmin Mniów i Strawczyn oraz gmin ościennych w zakresie edukacji przedszkolnej w okresie 01.09.2017 – 31.08.2018 poprzez wygenerowanie dodatkowych 28 miejsc przedszkolnych i realizację zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dla 49 dzieci (27 K 22M) z terenów wiejskich.

Ponadto w przyszłości obiekt ma pełnić funkcję Centrum Praktyk Pedagogicznych dla studentów Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.

Umowę podpisali: dr Jan Telus – Rektor StSW oraz Piotr Żołądek –  Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.