bip

Przyznano stypendia MNiSW. 4 stypendystki z StSW!

Na rok akademicki 2016/2017 rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1.902 wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 1.230 wniosków studentów i 672 wnioski doktorantów.

 Do oceny wniosków został powołany Zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w którego skład wchodzi 24 ekspertów reprezentujących siedem obszarów nauki i sztukę.

Na podstawie indywidualnych protokołów oceny zostały sporządzone listy rankingowe wniosków uszeregowanych według liczby punktów. Na ich podstawie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu 709 stypendiów studentom i 76 stypendiów doktorantom.

W roku akademickim 2016/2017 wysokość stypendium ministra wynosi 15.000 zł – w przypadku studentów oraz 25.000 zł – w przypadku doktorantów. Stypendia są wypłacane studentom i doktorantom przez uczelnię. Wypłata następuje jednorazowo.

Lista stypendystów Staropolskiej Szkoły Wyższej:
Dorota Garbacz, Edyta Górka, Adrianna Palonek, Anna Skupień – wszystkie studentki studiują na kierunku Pedagogika na Wydziale Zamiejscowym w Myślenicach.

 „W kolejnym, szóstym już roku, studenci naszej uczelni otrzymują stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tym roku jest ich czwórka, a w sumie 24 studentów, otrzymało stypendia. Jest to efekt ich aktywności między innymi w kołach naukowych oraz udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Serdecznie gratuluję im sukcesu.”

SF 00001

dr Jan Telus
Rektor