bip

Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych

” Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje” ( – Jan Paweł II )