bip

RAPORT SAMOOCENY

OCENA PROGRAMOWA
STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA
W KIELCACH
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W ŁUCKU

Kierunek kształcenia: ekonomia
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil: praktyczny
Jednostka prowadząca: Wydział Zamiejscowy w Łucku

Pobierz raport