bip

Zaproszenie do udziału w międzynarodowym seminarium

Drodzy Beneficjenci,

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja (NA) Programu Erasmus+ w Polsce, zaprasza Państwa do udziału w międzynarodowym seminarium pt. „Innovate your teaching through methods like gamification, e-learning, Design Thinking, Project Based Learning, use of new technologies in higher education.”, które odbędzie się w dniach 26-28 września 2018 r. w Łodzi.

Cele
Celem seminarium jest:

·         wymiana dobrych praktyk w zakresie projektowania i wdrażania innowacyjnych metod nauczania takich jak grywalizacja, e-learning, Design Thinking, Project Based Learning czy wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu (np. wirtualne laboratoria) w szkolnictwie wyższym,
·         podnoszenie świadomości uczestników na temat dostępnych materiałów i narzędzi do nauczania innowacyjnymi metodami oraz na temat innych projektów o podobnej tematyce realizowanych w Europie,
·         tworzenie synergii między projektami dofinansowanymi przez program Erasmus+,
·         upowszechnianie rezultatów projektów Erasmus+,
·         nawiązanie nowych kontaktów z przedstawicielami szkół wyższych zajmujących się podobną tematyką w celu rozpoczęcia współpracy i wspólnego tworzenia nowych projektów.

 Uczestnicy

·         Seminarium skierowane jest do beneficjentów Partnerstw strategicznych (Erasmus+, Akcja 2) w szkolnictwie wyższym, którzy otrzymali dofinansowanie w latach: 2014, 2015, 2016 i 2017, a których projekt dotyczy(ł) innowacyjnych metod nauczania. W seminarium mogą brać udział beneficjenci, którzy już zakończyli realizację projektów, a także tacy, którzy aktualnie je wdrażają. Seminarium skierowane jest wyłącznie do beneficjentów z sektora szkolnictwa wyższego. Dla podniesienia efektywności seminarium zależy nam na zgromadzeniu osób, które mają doświadczenie w realizacji projektów typu Partnerstwa strategiczne i które zajmują się innowacyjnymi metodami nauczania.

·         Zaproszenie na seminarium zostało rozesłane do wszystkich krajów uczestniczących w Programie Erasmus+.    
·         Całe seminarium będzie prowadzone w języku angielskim, bez tłumaczenia na język polski. Od rejestrujących się uczestników wymagamy dobrej znajomości języka angielskiego umożliwiającej swobodną komunikację w tym języku.
·         W seminarium może wziąć udział maks. 50 osób – liczba ta uwzględnia uczestników zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Wstępny program

·         środa, 26.09.2018 – przyjazd uczestników, po południu program kulturalny dla chętnych (godzina i szczegóły zostaną potwierdzone w późniejszym terminie; godz. 18:00 rozpoczęcie seminarium, 19:30 kolacja;
·         czwartek, 27.09.2018, od 09:00 – sesje plenarne i praca w grupach, prezentacje produktów projektów przez beneficjentów uczestniczących w seminarium, wizyta studyjna w polskiej szkole wyższej, godz. 20.00 kolacja;
·         piątek, 28.09.2018, od 09: 30 – sesje plenarne i praca w grupach, zakończenie seminarium ok. 17:15; dla chętnych od godz. 19:00 możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu artystycznym Light Move Festival, organizowanym na terenie Łodzi (jest to wydarzenie niezależne od seminarium, którego organizatorem nie jest polska NA).
·         sobota, 29.09.2018, rano – wyjazd uczestników
Ø  Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość prezentowania produktów/dobrych praktyk ze swojego projektu.
Ø  Szczegółowy program seminarium zostanie przesłany do zakwalifikowanych uczestników.

Informacje praktyczne
·         Seminarium odbędzie się w hotelu/ośrodku konferencyjnym na terenie Łodzi.
·         Udział w seminarium jest bezpłatny.
·         Zakwaterowanie w dniach 26-29.09.2018 i posiłki dla polskich uczestników będą zapewnione przez polską NA (bez kolacji 28 września).

Rejestracja
·         Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego online: https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/00ee2f17923b9b55d3fb978ff26f9712 do niedzieli, 22 lipca 2018 r. Uwaga! Wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego nie jest równoznaczne z przyjęciem na seminarium! Ze względu na ograniczoną całkowitą liczbę miejsc na seminarium polska NA dokona wyboru uczestników spośród przesłanych zgłoszeń, jeśli zgłoszeń będzie więcej niż miejsc dostępnych dla polskich uczestników. Jeśli na seminarium zarejestruje się kilka osób z tego samego projektu, pierwszeństwo będą miały osoby reprezentujące różne projekty.
·         Ostateczne potwierdzenie Państwa udziału w seminarium lub informację o braku dostępności miejsc przekażemy osobom zarejestrowanym najpóźniej na początku sierpnia.

Z poważaniem

Zespół Erasmus+ Szkolnictwo wyższe – akcja 2 „Partnerstwa strategiczne”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu Erasmus+
Foundation for the Development of the Education System (FRSE)
National Agency for the Erasmus+ Programme
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
www.frse.org.pl | http://www.erasmusplus.org.pl