bip

Studenci kierunku psychologia StANS w Kielcach zakończyli kurs „Wybrane zagadnienia z psychologii i psychoterapii chorych onkologicznie i ich bliskich”

Kurs trwał trzy miesiące i został zrealizowany w ramach współpracy pomiędzy Staropolską Akademią Nauk Stosowanych w Kielcach, Hospicjum Domowym dla Dzieci i Dorosłych im św. Franciszka z Asyżu w Kielcach oraz Polskim Towarzystwem Treningu Mentalnego.

Tematyka kursu obejmowała zagadnienia psychoonkologiczne, socjalne i etyczno-moralne. Założeniem było przekazanie wiedzy przybliżającej sytuację chorego i jego bliskich w okresie choroby, głównie nowotworowej oraz zdobycie praktycznych umiejętności. Uczestnicy dowiedzieli się jak rozmawiać z chorym i jego rodziną, jak radzić sobie z lękiem i stresem w sytuacji choroby onkologicznej. Poznali także założenia Terapii Simontonowskiej, Racjonalnej Terapii Zachowania oraz EMDR. 

Kurs zorganizowało Hospicjum Domowe dla Dzieci i Dorosłych im św. Franciszka z Asyżu w Kielcach pod patronatem Polskiego Towarzystwa Treningu Mentalnego, którego prezesem jest dr Marek Graczyk – Dziekan Instytutu Psychologii StANS. Warsztaty prowadził Paweł Pilkiewicz – trener szkoleń w zakresie psychoonkologii, terapeuta Racjonalnej Terapii Zachowania, terapeuta EMDR. 
Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się w siedzibie Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach 29 stycznia 2023 r.

Powyższe działania są pokłosiem porozumienia pomiędzy StANS a Hospicjum, które zakłada współpracę m.in. w zakresie realizacji praktyk zawodowych, doskonalenia programu kształcenia na kierunku psychologia, a także wspólnych projektów krajowych i międzynarodowych, tj. kursy, szkolenia, konferencje. Wkrótce z całą pewnością kolejne wspólne realizacje, o czym będziemy informować.