bip

StANS na V Kongresie Edukacji organizowanym na Uniwersytecie Warszawskim!

Kongres Edukacji organizowany przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności to coroczne spotkanie osób zajmujących się szeroko rozumianą edukacją w Polsce na wszystkich jej poziomach.

Tegoroczna edycja Kongresu Edukacji pod hasłem „35-lecie Programu Erasmus+” skierowana była nie tylko do licznej grupy decydentów oraz beneficjentów programu, ale także do samych studentów. W V Kongresie Edukacji z ramienia Uczelni uczestniczyła Pełnomocniczka Rektora ds. Międzynarodowych – Marta Telus

Kluczowym tematem Kongresu było umiędzynarodowienie w szeroko rozumianej edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem wartości jednoczących Europę. Mimo upływu 35 lat główna idea Programu Erasmus+ pozostaje ta sama – rozwijanie międzynarodowej współpracy między placówkami edukacyjnymi. Mobilności edukacyjne – studentów, doktorantów i pracowników – dały Europie ogromną wartość w postaci budowania społeczeństwa otwartego, kreatywnego, krytyczne patrzącego na otaczającą rzeczywistość, chcących sięgać po nowe doświadczenia edukacyjne i kulturowe – tłumaczy Telus.

Kluczowym wnioskiem płynącym z wykładów i prezentacji zaproszonych prelegentów było nadawanie dużego znaczenia sieciowaniu, które poprzez współpracę opartą na udostępnianiu wiedzy i wymiany pomysłów wspiera rozwój instytucji zarówno w aspekcie lokalnym, krajowym, ale także międzynarodowym – kontynuuje Marta Telus. 

Integralnym elementem sieciowania instytucji jest tworzenie Uniwersytetów Europejskich. Są to międzynarodowe partnerstwa uczelni, które w założeniach mają być europejskimi uniwersytetami przyszłości. Termin „uniwersytet” powinien być rozumiany szeroko, ponieważ odnosi się do wszystkich rodzajów instytucji szkolnictwa wyższego. Wśród kluczowych założeń „Uniwersytetów Europejskich” wyróżnia się:

  • wspólną, długoterminową strategię w obszarze kształcenia – opartą na wspólnej wizji i wartościach;
  • wspólny europejski „kampus” szkolnictwa wyższego, w ramach którego studenci, doktoranci i pracownicy mogą płynnie przemieszczać się, aby studiować, szkolić się, prowadzić badania, pracować lub świadczyć usługi;
  • podejście zorientowane na wyzwania – oznacza tworzenie tzw. europejskich zespołów tworzenia wiedzy, które składają się ze studentów, nauczycieli akademickich, badaczy, przedsiębiorstw, podmiotów regionalnych i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. Zespoły te przyjmując podejście multidyscyplinarne, odpowiadają na wybrane przez siebie wyzwania społeczne i inne. 

Nagranie z Kongresu można zobaczyć na kanale Youtube Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Udział w Kongresie był także wspaniałą przestrzenią do dyskusji, wymiany myśli i poglądów z czołowymi przedstawicielami różnych poziomów edukacji w Polsce. Kongres odbywał się w przepięknym kampusie Uniwersytetu Warszawskiego na Krakowskim Przedmieściu. 

Źródło: 

  1. V Kongres Edukacji, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, https://kongres.frse.org.pl/, dostęp: 2.11.2022.
  2. Uniwersytety Europejskie, https://2014-2020.erasmusplus.org.pl/podstrony-akcji/uniwersytety-europejskie/, dostęp: 2.11.2022.
  3. V Kongres Edukacji, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, https://www.frse.org.pl/wydarzenia-i-szkolenia/v-kongres-edukacji, dostęp: 2.11.2022.