bip

Sprawozdanie z udziału w BIP’ie studentów psychologii StANS

BIP (blended-intensive program) to krótki, intensywny program polegający na połączeniu mobilności fizycznej i wirtualnej ułatwiającej pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-uczenia się opartego na współpracy.

Program intensywny Circular Society Challenges in the Economy 4.0 organizowany przez Bratislava University of Economics and Management miał na celu zapewnienie studentom ramy teoretycznej do systematycznego badania zielonego rozwoju. Program opierał się na głównych dokumentach UE dotyczących trendów gospodarki obiegu zamkniętego. 

W trakcie BIP’u trzech studentów Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych, z Instytutu Psychologii, uczestniczyło w wykładach, analizach studiów przypadku, integracji z uczestnikami i wykładowcami, a także zwiedzaniu miasta. Według uczestników, program był bardzo merytoryczny i atrakcyjny, a także pozwolił na poprawę umiejętności językowych i nawiązanie nowych przyjaźni.

Jak mówi studentka 5 roku kierunku psychologia – Monika Mach, czas programu BiP był zaplanowany bardzo merytorycznie i atrakcyjnie. Przewidywał m.in.:

– wykłady ciekawych osobistości ze świata ekonomii i zarządzania,

– zadania i icebreaker’y pod okiem wykwalifikowanych trenerów,

– pracę na case study w międzynarodowych grupach,

– przygotowanie projektu jako część konkursu wdrażającego ideę dla uczelni wyższych w temacie: reduction of food waste, reuse of student items, up-cycling at the university,

– czas integracyjny,

– bardzo dobry catering.

5 dni programu to bardzo intensywny czas rozwoju komunikacji i poprawy płynności językowej oraz zawierania nowych kontaktów. Dziękuję za możliwość uczestniczenia w programie i szczerze polecam tę formę wymiany dla studentów na każdym etapie swej drogi uniwersyteckiej. To niezapominana przygoda, poszerzająca horyzonty myślowe i potęgująca chęć do zdobywania wiedzy w sposób atrakcyjny i od najlepszych.

Zachęcamy studentów i wykładowców do aplikowania o wyjazd w ramach programu Erasmus+. Jest to doskonała okazja do zdobycia nowych doświadczeń, wymiany wiedzy oraz nawiązania cennych kontaktów w środowisku akademickim.